Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Değişkenler

Değişkenler

► Detaylı anlatım

Python'da değişken farklı türdeki verileri yerleştirmek için kullanılan bellek bölgesidir.

Python'da bir değişkene ilk değer atanırken değişken adından önce herhangi bir veri türü tanımlaması yapılmaz. Değişkene atanan değerin veri türüne bağlı olarak, değişkenin veri türü otomatik olarak belirlenir.

Bir değişken oluşturmak için, değişken adını tanımlamak ve tanımlarken değişkene değişkenin veri türünü belirleyecek olan bir veri atamak gerekir. Belirli bir veri türünden değişken tanımladıktan sonra, aynı değişkene farklı veri türünden bir değer atadığımızda, değişken veri türü otomatik olarak yeni atanan verinin türüne dönüşür.

Değişken adı aşağıdaki kurallara uygun olarak verilmelidir:

  • Sadece harf, rakam ve alt çizgi karakteri (_) kullanılabilir.
  • İlk karakteri rakam olamaz.
  • Büyük ve küçük harfler farklı kabul edilir (Deg ve deg ifadeleri farklıdır).

Değişken tanımlama işlemini bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


deg = 35 # deg veri türü int olur. 
print(deg)

deg = 'Murat' # deg veri türü string olur.
print(deg)

deg = 457.25 # deg veri türü float olur.
print(deg)

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

35
Murat
457.25

Programda, deg değişkenine ilk olarak bir tamsayı değer atandığından değişken veri türü int olarak belirlenir. İkinci safhada, string bir sabit atandığından deg değişkeninin veri türü string olarak, üçüncü safhada ondalık bir sayı atandığından deg değişken veri türü float olarak belirlenir.