Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Listeler

Listeler

► Detaylı anlatım

Liste, birden fazla değerin yer aldığı bir yapıdır. Listede yer alan verilerin aynı veri türünden olması gerekli değildir. Elemanlarda değişiklik yapılabilir.

Liste oluşturmak için köşeli parantezler ([ ]) veya list() fonksiyonu kullanılır.


liste-adı = ["deger01", "deger02", "deger03"] # [ ] ile liste oluşturma

liste-adı = list(("deger01", "deger02", "deger03")) # list() ile liste oluşturma

Listeler aşağıda gösterilen kurallara uygun olarak oluşturulur:

  • Liste, aynı veya farklı veri türünden elemanlardan oluşabilir.
  • Liste elemanları sıralıdır. Eleman tanımlanma sırası değişmez. Yeni elemanlar listenin sonuna eklenir.
  • Liste elemanları değiştirilebilir, silinebilir ve listeye yeni eleman eklenebilir.
  • Liste elemanları birbirinin aynı olabilir.
  • Liste elemanlarına 0'dan başlamak üzere endeksleme ile erişim sağlanır.

Şimdi, liste oluşturulmasını bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


# [ ] ile liste oluşturma
liste1 = ["Bilgisayar", "Programlama", "Yazılım"]
liste2 = [21, 35, 54, 82, 117]

# list() ile liste oluşturma
liste3 = [7, 15, 24, 43] 

# Listeleri yazdırma
print(liste1)
print(liste2)
print(liste3)

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

['Bilgisayar', 'Programlama', 'Yazılım']
[21, 35, 54, 82, 117]
[7, 15, 24, 43, 57]