BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Borsa > Teknik analiz > Giriş

Giriş

Teknik analiz hakkında

Teknik analiz, grafikleri kullanarak fiyatların gelecekteki yönünü tahmin etmek için yapılan bir çalışmadır.

Teknik analistler hisse senetleri ile ilgili tarihi finansal verilerin veya bu verilerden çıkarılan istatistiklerin grafiklerinden elde ettikleri örnekleri, hisse senetlerinin gelecekteki fiyatlarını tahmin etmek için kullanırlar.

Teknik analiz yaklaşımı

Teknik analiz aşağıda gösterilen üç temel yaklaşımdan hareket ederek sonuca ulaşmaya çalışır:

 1. Piyasa hareketi herşeyi içerir ve yansıtır.
 2. Fiyatlar trend doğrultusunda hareket eder.
 3. Tarih tekerrürden ibarettir.

Teknik analiz esasları

Teknik analizde, aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

 1. Önemli olan fiyatı belirleyen faktörler değil, fiyatların ne yöne gittiği veya gideceğidir.
 2. Fiyatların geçmiş hareketine bakarak, ne yöne gideceğini kestirmek ve doğru zamanda alım satım yaparak kazanç sağlanabilir. Ancak, geçmişte oluşan fiyat hareketleri gelecekte aynı şekilde kendisini tekrar etmeyebilir.
 3. Fiyatlar belirli kalıplara göre hareket ettiğinden, piyasa benzer koşullarda aynı şekilde hareket eder.
 4. Temel analistlerin fiyatları etkileyecek faktörlerle değerlendirme yapmaları faydasız görürülür. Mevcut fiyatın zaten bütün faktörleri dikkate alarak oluştuğu kabul edilir.

Teknik analizde detayları

 1. Teknik analiz piyasadan derlenen gerçekçi verilere dayanırken, temel analiz geleceğe dönük öngörülerini finansal tablolara dayandırmaktadır. Firmaların muhasebe kayıtlarını farklı şekilde rapor ederek istekleri şekilde bir görüntü oluşturabilmeleri, yöneticilerin niteliği, çalışanların durumu ve çalışma koşulları gibi unsurların finansal tabloda yer almaması, finansal tablolardan tam bir verim alınmasını engellemektedir.
 2. Temel analizde, alınan yeni bir bilgiye göre diğer yatırımcılardan önce ve doğru bir şekilde işlem yapılması ve piyasanın bu bilgiye vereceği tepkinin doğru değerlendirilmesi gerekir. Teknik analiz açısından, bilgi değil fiyat hareketlerindeki değişimi öngörmek önemlidir.
 3. Temel analizle belirlenen bir hissenin olması gereken fiyatından bağımsız olarak, hissenin ne zaman alınması gerektiğine sadece teknik analizle karar verilebilir.
 4. Teknik analiz hisse senetleri dışında, diğer yatırım araçları için de uygulanabilir.
 5. Temel analizi esas alan al-tut prensibi, teknik analizde trend hareketlerine dayalı dönemsel yatırım al-sat prensibi uygulanabilir.

Yatırımcıların önce temel analiz kullanarak hisse seçimi yapması, alım ve satım yapılacak miktar ve zamanına ise teknik analiz ile karar vermesi doğru bir yaklaşım olarak kabul edilebilir.