Giriş

Windows API (Application Programming Interface) 32 ve 64 bit Windows işletim sistemleri için özellikle C ve C++ programlama dillerinde kullanılan uygulama geliştirme arayüzüdür. Windows API, geliştirilen uygulamaların işletim sistemi ile iletişimini sağlar. Farklı bir ifade ile, geliştirilen uygulamalar ile Windows API kullanıldığında, Windows işletim sistemi içinde .dll dosyalarda yerleşik olarak bulunan fonksiyon, veri ve yapıların uygulama içinde kullanılmasını sağlar.

Sistem fonksiyonları olarak adlandırılan Windows API fonksiyonları Windows işletim sistemi ile birlikte yüklenir ve Windows sistem klasörleri altındaki .dll uzantılı dosyalarda yer alırlar. Geliştirilecek uygulamaların başına eklenen <windows.h> başlık dosyası ile birlikte uygulamalara dahil edilerek kullanılırlar.

Windows API ile kullanılabilecek fonsiyonlar temel olarak 4 gruba ayrılır:

 • Temel Hizmetler
 • Kernel32.dll dosyasında yer alan bu fonksiyonlar dosya sistemleri ve aygıtlar gibi Windows işletim sisteminin temel kaynaklarına erişimi sağlar.

  Advapi.dll dosyasında yer alan bu fonksiyonlar Windows Registry, sistemin açılıp kapanması, Windows hizmetlerinin oluşturulması, başlatılması ve durdurulması gibi işlemleri gerçekleştirir.

 • Grafik Hizmetleri
 • gdi32.dll dosyasında yer alan bu fonksiyonlar grafik çizim işlemlerini gerçekleştirir.

 • Kullanıcı Hizmetleri
 • User32.dll dosyasında yer alan bu fonksiyonlar ekran, temel kontrol elemanları, fare ve klavye ile ilgili işlemleri gerçekleştirir.

  Comdlg32.dll dosyasında yer alan bu fonksiyonlar dosya açma ve kapama ile renk ve font seçimi gibi işlemlerde kullanılan standart diyalog kutu işlemlerini gerçekleştirir.

  Comctl32.dll dosyasında yer alan bu fonksiyonlar status bar, progress bar, toolbar ve tab gibi elemanların uygulamalar tarafından kullanılmasını sağlar.

  Shell32.dll dosyasında yer alan bu fonksiyonlar işletim sistemi shell olanaklarının kullanılmasını sağlar.

 • Ağ Hizmetleri
 • İşletim sistemindeki ağ ile ilgili işlemleri gerçekleştirir.

Windows API dosyalarının temelini kernel32.dll, user32.dll ve gdi32.dll dosyaları oluşturur.

Windows API kullanarak siyah ekranlı DOS ortamında geliştirdiğimiz uygulamalar yerine Windows ortamına uygun grafik özelliklerine sahip uygulamalar geliştirebiliriz.

Burada, C Programlama Dilinde Windows API ile temel ve gelişmiş programlama konularını ele almaya çalışacağız.