Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Dosya işlemleri

Dosya işlemleri

► Detaylı anlatım

Bu bölümde, Python'da dosyalarla ilgili oluşturma, açma, kapama, veri okuma, veri yazma, güncelleme ve silme işlemlerini incelemeye çalışacağız.

Bir dosya ile işlem yapmak istediğimizde, önce dosyayı açmamız, gerekli yazma ve/veya okuma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra dosyayı kapatmamız gerekir. Dosya açma işlemi için aşağıda genel yapısı verilen open() fonksiyonu kullanılır.


dosya-nesnesi open(dosya-adı, mod);

dosya-adı: Açılacak dosya adını gösterir. Tanımlanması zorunludur.

mod: Dosyanın açılma şeklini gösterir. Tanımlanması isteğe bağlıdır. Tanımlanmadığında, ön tanımlı değer olan ve dosyanın sadece okuma amaçlı açılacağını gösteren 'r' değeri kullanılır.

dosya-nesnesi: Dosya işlemlerinde kullanılacak olan dosya nesnesidir.

Dosya kapatma işlemi için aşağıda genel yapısı verilen close() fonksiyonu kullanılır.


dosya-nesnesi.close();

dosya-nesnesi: Daha önce dosya açma işleminde geri döndürülen dosya nesnesidir.

Şimdi, dosya ile ilgili açma, veri yazma, veri okuma ve kapatma işlemlerini bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


file = open("deneme.txt", "w+") # Yazma ve okuma işlemleri için bir dosya oluşturur ve açar.

file.write("Bir numaralı satır bilgileri\n")
file.write("İki numaralı satır bilgileri\n")
file.write("Üç numaralı satır bilgileri\n")	 

file.close()

# read() fonksiyonu ile dosya içeriğinin tamamını bir defada okuma	 
file = open("deneme.txt", "r")
print(file.read())

file.close()

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

Bir numaralı satır bilgileri
İki numaralı satır bilgileri
Üç numaralı satır bilgileri

Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda, open() fonksiyonu ile, yazma ve okuma işlemleri için, "deneme.txt" adlı bir metin dosyası oluşturur ve open() fonksiyonunun geri döndürdüğü file dosya nesnesi yoluyla write() fonksiyonunu kullanarak, dosyaya üç karakter dizisi yazar ve close() fonksiyonu ile dosyayı kapatır. Sonra, dosyayı okuma amacı ile açar ve dosya içeriğinin tamamını read() fonksiyonu okuyarak ekrana yazar ve dosyayı kapatır.

Yukarıdaki programın yaptığı işlemlerin aynısını, with yapısı yoluyla dosya kapatma işlemlerini otomatik olarak yaparak, gerçekleştiren bir örneği incelemeye çalışalım:


# Dosya oluşturma
with open("deneme.txt", "w") as file:
     file.write("Bir numaralı satır bilgileri\n")
     file.write("İki numaralı satır bilgileri\n")
     file.write("Üç numaralı satır bilgileri\n")	
	 
# read() fonksiyonu ile dosya içeriğinin tamamını bir defada okuma	 
with open("deneme.txt", "r") as file:
     print(file.read())

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

Bir numaralı satır bilgileri
İki numaralı satır bilgileri
Üç numaralı satır bilgileri

Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda, open() fonksiyonu ile, yazma ve okuma işlemleri için, "deneme.txt" adlı bir metin dosyası oluşturur ve open() fonksiyonunun geri döndürdüğü file dosya nesnesi yoluyla write() fonksiyonunu kullanarak, dosyaya üç karakter dizisi yazar ve with yapısı dışına çıkıldığında dosya otomatik olarak kapanır. Sonra, dosyayı okuma amacı ile açar ve dosya içeriğinin tamamını read() fonksiyonu okuyarak ekrana yazar.