BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Java Programlama > Java'ya Giriş

Java'ya Giriş

Programlama dilleri çalışma yöntemi açısından 2 şekilde gruplandırılabilir:

1. Derleyici programlama dilleri: C programlama dili ve benzeri dillerin içinde yer aldığı derleyici programlama dillerinde yazılan programlar (kaynak kodları) derleme ve bağlama (link) işlemleri sonrasında makina kodları (ikili sayı sistem kodu)'na çevrilir ve .exe uzantılı bir dosya elde edilir. Elde edilen bu dosya hangi bilgisayarda olursa olsun ek bir program yükleme gereksinimi olmadan çalıştırılabilir.

2. Yorumlayıcı programlama dilleri: Java'nında içinde yer aldığı yorumlayıcı programlama dillerinde yazılan programlar yazılan ve derlenen programların çalışabilmeleri için bir yorumlayıcı tarafından yorumlanması gerektiğinden, programın çalışacağı her bilgisayara ayrıca yorumlayıcı bir program yüklenmelidir. Yorumlayıcı programın kaynak kodunu satır satır makine koduna çevirerek çalıştırır. Java programları için yorumlama işlemini Java Virtual Machine adlı sanal makine gerçekleştirir.

Programcılar tarafından yazılan Java kaynak kodları .java uzantılı dosyalarda yer alır ve Java derleyicisi tarafından derlenerek bytecode adı verilen kodları içeren .class uzantılı bir dosya elde edilir. Elde edilen bu dosya Java Sanal Makine (Java Virtual Machine) bulunan işletim sistemlerinde çalıştırılabilir.

Bytecode komutları 2 farklı yöntemle çalıştırılabilir:

1. Tek tek işlem yapılarak

2. Anında derleme kullanılarak

Java Platformu

Java platformu 2 ana kısımdan meydana gelir:

1. Java API (Application Programming Interfaces): Java programlarınızda kullanabileceğiniz derlenmiş kod kütüphanelerinden oluşur.

2. Java Virtual Machine (JVM): Bulunduğu işletim sistemi üzerinde Java programlarını çalıştırmaya yarar. Java programının hangi işletim sisteminde gelişitirldiği önemli değildir.

Java Programını Derleme

Bir Java programı önce Notepad benzeri bir editör ile oluşturulan bir metin dosyası içine yazılır. Kaynak dosya adı verilen bu dosyanın uzantısı .java'dir. Kaynak dosya javac.exe programı kullanılarak derlenir ve bytecode adı verilen .class uzantılı bir dosya oluşturulur. Daha sonra, bu program herhangi bir işletim sisteminde yüklü olan Java VM tarafından çalıştırılır.

javac ilkprog.java

Java Programını Çalıştırma

Java VM bytecode dosyasını makine kodlarına çevirir ve çalıştırır. Java programını çalıştırmak için java.exe programı kullanılır.

java ilkprog