Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Kümeler (Sets)

Kümeler (Sets)

► Detaylı anlatım

Küme, birden fazla değerin yer aldığı bir yapıdır. Küme içindeki verilerin aynı veri türünden olması gerekli değildir. Elemanlar düzenli değildir ve elemanlarda değişiklik yapılamaz.

Küme oluşturmak için parantezler ({ }) veya set() fonksiyonu kullanılır.


küme-adı = ("deger01", "deger02", "deger03") # { } ile küme oluşturma

küme-adı = set(("deger01", "deger02", "deger03")) # set() fonksiyonu ile kümes oluşturma

Kümeler aşağıda gösterilen kurallara uygun olarak oluşturulur:

  • Küme, aynı veya farklı veri türünden elemanlardan oluşabilir.
  • Küme elemanları sıralı değildir. Elemanların tanımlanma sırası değişebilir.
  • Küme elemanlarının değerleri değiştirilemez, ancak silinebilir ve yeni eleman eklenebilir.
  • Küme elemanları birbirinin aynı olamaz.
  • Küme elemanlarına erişim endeksleme ile sağlanamaz, for döngüleri ile sağlanır.

Şimdi, küme oluşturulmasını bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


# { } ile küme oluşturma
kume1 = {"aaa", "bbb", "ccc", "ddd"}
kume2 = {21, 35, 54, 82}

# set() fonksiyonu ile tuple oluşturma
kume3 = set((7, 15, 24, 43))

# Küme yazdırma
print(kume1)
print(kume2)
print(kume3)

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

{'bbb', 'aaa', 'ddd', 'ccc'}
{82, 35, 21, 54}
{24, 43, 15, 7}