Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Sayılar

Sayılar

► Detaylı anlatım

Python'da int, float ve complex olmak üzere üç farklı sayı verisi kullanılmaktadır. Ayrıca, 0 ve 1 değeri alabilen bool verisi de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Bir değişkene sayısal bir sabit değer atadığımızda, değişken veri türü tanımlanarak oluşturulur.

Şimdi, değişkenlere sabit sayısal değerler atayarak, sayısal değişkenlerin tanımlanmasını bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


# int sayı
deg = 21 
print(deg, "değişkeninin veri türü:", type(deg))

# float sayı
deg = 35.75 
print(deg, "değişkeninin veri türü:", type(deg))

# complex sayı
deg = 1+2j 
print(deg, "değişkeninin veri türü:", type(deg))

# bool veri türü
deg = True 
print(deg, "değişkeninin veri türü:", type(deg))

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

21 değişkeninin veri türü: <class 'int'>
35.75 değişkeninin veri türü: <class 'float'>
(1+2j) değişkeninin veri türü: <class 'complex'>
True değişkeninin veri türü: <class 'bool'>

Program, deg adlı değişkene sırasıyla int, float, complex ve bool değerler atayarak, değişken değerini ve değişken veri türünü ekrana yazar. Değişkenin veri türünü yazarken type() fonksiyonunu kullanır.