BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > MySQL Veritabanı > Giriş

Giriş

MySQL, Unix, OS/2 ve Windows işletim sistemlerinde kullanılan açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak dağıtılan bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (RDBMS) oluşturan SQL (Structured Query Language) veritabanı sunucusudur. Multi-thread ve çok kullanıcılı olarak çalışabilir. Ticari lisans kullanmak isteyenler için ayrıca ücretli olan sürümleri de mevcuttur. ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir.

MySQL bir sunucu üzerinde çalışırken, birden fazla kullanıcı verilere erişebilir ve üzerinde işlem yapabilir. Ayrıca, verilerin güvenli bir şekilde işlem görmesi sağlanır.

SQL'de kullanılan anahtar kelimelerin küçük veya büyük harfle yazılması arasında herhangi bir fark yoktur.

Elde edilen verilerin düzgün bir şekilde yapılandırılması ile oluşturulan veritabanlarına yeni veriler girmek, mevcut verileri değiştirmek ve silmek gibi işlemler uygulamak için MySQL sunucu gibi bir veritabanı yönetim sistemine gerek duyulur. Farklı programlama dillerinde geliştirilen programlarla MySQL sunucu ile iletişim sağlanarak veritabanı ile ilgili işlemler gerçekleştirilir.

MySQL ilişikisel bir veritabanı yönetim sistemi olduğundan, veritabanında yer alan bilgileri ayrı ayrı tablolar halinde saklayarak işlem yapar.

MySQL sunucu client/server veya gömülü sistemlerin bir parçası olarak çalışabilir.

MySQL sunucu kullanan programlar, sunucuya herhangi bir platformda TCP/IP soket kullanarak bağlanabilir.

MySQL sunucu kullanacak programlar herhangi bir dilde yazılabilir. C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, ve Tcl programlama dilleri için API'ler mevcuttur.

Connector/ODBC (MyODBC) arayüzü ODBC (Open Database Connectivity) bağlantısı kullanan programlar için MySQL desteği sağlar.

Connector/J arayüzü JDBC bağlantısı kullanan ve Windows veya Unix üzerinde çalışan Java programları için MySQL desteği sağlar.

MySQL Connector/Net arayüzü .NET uygulamaları için MySQL desteği sağlar.

MySQL sunucuyu Windows işletim sistemine kurmak için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz:

1. Windows kurulum paketi: Bu paket mysql-x.x.x-win32.msi şeklinde bir kurulum dosyasından oluşur ve Windows işletim sisteminde MySQL Sunucu kurulumu için gerekli olan tüm dosyaları içerir. Ayrıca, paket içinde isteğe bağlı olarak kurulan ürünler de yer almaktadır.

2. Kurulum gerektirmeyen paket: Bu paket mysql-x.x.x-win32.zip şeklinde bir sıkıştırılmış dosyadan oluşur ve "Configuration Wizard" hariç komple kurulum paketinde yer alan tüm dosyaları içerir. Bu paket manuel olarak kurulmalı ve konfigüre edilmelidir.