Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Sözlükler

Sözlükler

► Detaylı anlatım

Sözlükler, anahtar ve değer ikililerinden oluşan sıralanmamış verilerdir. Değere ulaşmak için anahtar adı kullanılır.

Sözlük içindeki verilerin aynı veri türünden olması gerekli değildir. Elemanlar düzenlidir ve elemanlarda değişiklik yapılabilir.

Sözlük oluşturmak için parantezler ({ }) içinde anahtar ve değerler ikilisi şeklinde veriler tanımlanır.


değişken-adı = {
	anahtar1:değer1,
	anahtar2:değer2,
	anahtar3:değer3,
	.
	.
	.
} 

Sözlükler aşağıda gösterilen kurallara uygun olarak oluşturulur:

  • Sözlük, aynı veya farklı veri türünden elemanlardan oluşabilir.
  • Sözlük elemanları sıralıdır. İkililerin tanımlanma sırası değişmez.
  • Sözlük verileri değiştirilebilir, silinebilir ve yeni eleman eklenebilir.
  • Sözlük elemanları birbirinin aynı olamaz.
  • Sözlük elemanlarına anahtar adı yoluyla anahtara karşılık gelen değere erişim sağlanır.

Şimdi, sözlük oluşturulmasını bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


# Sözlük oluşturma
sozluk = {
	1:"aaa",
	2:"bbb",
	3:"ccc",
	"dort":"ddd",
	5:"eee"
} 

print(sozluk) # Sözlüğün tamamını yazdırma

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

{1: 'aaa', 2: 'bbb', 3: 'ccc', 'dort': 'ddd', 5: 'eee'}

Sözlükleri aşağıda genel yapısı gösterilen fromkeys fonksiyonu ile de oluşturabiliriz:


sözlük-adı.fromkeys(anahtar-adı, değer) # Değer isteğe bağlı olarak tanımlanır.

Anahtar-adı mutlak tanımlanmalıdır. Değer isteğe bağlı olarak tanımlanır ve ön tanımlı değeri None'dır.


deg1 = (1, 2, 3, 4, 5)
deg2 = ("aaa")

sozluk = dict.fromkeys(deg1, deg2)

print(sozluk) # Sözlüğün tamamını yazdırma

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

{1: 'aaa', 2: 'aaa', 3: 'aaa', 4: 'aaa', 5: 'aaa'}