Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Tuples

Tuples

► Detaylı anlatım

Tuple, birden fazla değerin yer aldığı bir yapıdır. Tuple içindeki verilerin aynı veri türünden olması gerekli değildir. Elemanlarda değişiklik yapılamaz.

Tuple oluşturmak için parantezler (( )) veya tuple() fonksiyonu kullanılır.


tuple-adı = ("deger01", "deger02", "deger03") # ( ) ile tuple oluşturma

tuple-adı = tuple(("deger01", "deger02", "deger03")) # tuple() fonksiyonu ile tuple oluşturma

Tuple aşağıda gösterilen kurallara uygun olarak oluşturulur:

  • Tuple, aynı veya farklı veri türünden elemanlardan oluşabilir.
  • Tuple elemanları sıralıdır. Elemanların tanımlanma sırası değişmez.
  • Tuple elemanları değiştirilemez, silinemez ve yeni eleman eklenemez.
  • Tuple elemanları birbirinin aynı olabilir.
  • Tuple elemanlarına 0'dan başlamak üzere endeksleme ile erişim sağlanır.

Şimdi, tuple oluşturulmasını bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


# ( ) ile tuple oluşturma
tuple1 = ("aaa", "bbb", "ccc", "ddd")
tuple2 = (21, 35, 54, 82)

# tuple() fonksiyonu ile tuple oluşturma
tuple3 = tuple((7, 15, 24, 43))

# Tuple yazdırma
print(tuple1)
print(tuple2)
print(tuple3)

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

('aaa', 'bbb', 'ccc', 'ddd')
(21, 35, 54, 82)
(7, 15, 24, 43)