Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Kod çalıştırma

Kod çalıştırma

Python'ı bilgisayarımıza kurduktan sonra, iki tanesi Python'la birlikte gelen yöntem olmak üzere toplam dört farklı yöntem kullanarak, Python kodlarını çalıştırabiliriz:

Python IDLE Shell programı ile kod çalıştırma

1. Windows 10 işletim sisteminde ara butonuna tıkladığımızda karşımıza gelen kutuya Python ifadesini yazdığımızda, karşımıza gelen seçeneklerden IDLE (Python 3.9 64-bit) seçeneğine tıklayalım:

2. Karşımıza gelen kutuya print('Bilgisayar') kodunu yazarak ENTER tuşuna bastığımızda komut çalışır ve ekrana "Bilgisayar" kelimesini yazar.

Python komut penceresinde kod çalıştırma

1. Windows 10 işletim sisteminde ara butonuna tıkladığımızda karşımıza gelen kutuya Python ifadesini yazdığımızda, karşımıza gelen seçeneklerden Python 3.9 (64-bit) seçeneğine tıklayalım:

2. Karşımıza gelen kutuya print('Bilgisayar') kodunu yazarak ENTER tuşuna bastığımızda komut çalışır ve ekrana "Bilgisayar" kelimesini yazar.

Windows komut penceresinde kod çalıştırma

Bir sanal ortam oluşturduktan sonra, komut satırında bu sanal ortam içinde iken doğrudan Python komutları çalıştırabiliriz. Bu işlemi gerçekleştirmek için:

  1. Önce env01 sanal ortamı içinde Scripts adlı dizine geçiş yapalım.
  2. Daha sonra, activate komutu ile sanal ortamı aktif hale getirelim.
  3. Komut satırında python veya py komutu ile Python ortamına geçiş yapalım.
  4. Python ortamında iken, print komutu ile ekrana bir karakter dizisi yazdıktan sonra quit() veya exit() komutunu kullanarak Python ortamından çıkalım:

cd C:\Users\Mehmet\AppData\Local\Programs\Python\Python39\envs\env01\Scripts # Sanal ortam Scripts dizinine geçiş

activate # Sanal ortamı aktif hale getirme
python # Python ortamına giriş

print('Merhaba') # Ekrana bir karakter dizisi yazan Python komutu 

quit() # Python ortamından çıkış

Windows işletim sisteminde komut istemini (cmd) açarak aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştıralım:

Bu yöntemle Python ortamında, Python komutlarını sıra ile çalıştırabiliriz.

Metin editörleri ile kod çalıştırma

Yaygın olarak kullanılan Notepad++ ve Atom benzeri metin editörleri ile Python kodlarını çalıştırabiliriz. Boyut olarak Notepad++ programı Atom programına göre daha küçük boyutludur. Burada, Atom Editör'ünün Python kod yazma ve geliştirme ortamı olarak kullanılmasını gerekli ayarları yapmaya çalışacağız.

1. Python kurulumunu gerçekleştirdikten sonra, Python kurulum dizinin (Python39) altında envs adlı sanal dizinleri içeren bir dizin ve bu dizin altında env01 adlı bir sanal ortam dizini ve bu dizin altında da projects adlı bir proje dizini yer aldığını kabul ediyoruz.

2. Buradaki bağlantıdan Atom Editör'ünün taşınabilir kurulumunu içeren .zip uzantılı dosyayı bilgisayarımıza indirerek açalım ve atom.exe dosyasını çalıştıralım:

3. Atom Editörü çalıştığında, Add folders butonuna tıklayarak, projects dizinini seçelim:

4. Proje dizini içinde bir proje dosyası oluşturmak için, File menüsünden New File seçeneğine tıklayarak yeni dosya oluşturalım:

5. Oluşturduğumuz dosyaya print('Bilgisayar') satırını yazdıktan sonra, File menüsünden Save seçeneğine tıklayarak dosyayı project01.py adıyla kaydedelim:

6. Shift + Ctrl + P tuşlarına birlikte basarak ekrana getirdiğimiz aram penceresinde install ifadesini yazalım. Karşımıza gelen seçeneklerden Install Packages and Themes seçeneğine tıklayalım:

7. Karşımıza gelen Settings penceresinde sol tarafta Install seçeneği seçiliyken kutu içine, terminal kullanmamızı sağlayacak olan ide terminal paketini yüklemek için, platformio-ide-terminal ifadesini yazdığımızda karşımıza gelen ilgili Install butonuna tıklayarak programı kuralım:

Alt + Shift + T tuşlarına birlikte bastığımızda, terminal açılarak kullanıma hazır hale gelecektir.

8. Bu kez aynı kutu içine, Python kodlarını çalıştırmamızı sağlayacak Spyder paketini yüklemek için, script ifadesini yazdığımızda karşımıza gelen ilgili Install butonuna tıklayarak programı kuralım:

Shift + Ctrl + B tuşlarına birlikte bastığımızda, dosyamızda yazılı kodlar çalışarak sonuçlar terminale yazılacaktır.

9. Alt + Shift + T tuşlarına birlikte bastığımızda, ide terminal paketi devreye girer ve alt tarafta aktif dizini projects olan bir terminal penceresi açılır. Bu pencereye aşağıda gösterilen her bir komutu sırasıyla yazıp ENTER tuşuna bastığımızda, project.py dosyası çalışarak ekrana "Bilgisayar" ifadesini yazacaktır:


cd Scripts # Scripts dizinine geçiş

.\activate # env01 sanal ortamını aktif hale getirme

cd.. # env01 dizinine geçiş

cd projects # projects dizinine geçiş

python .\project01.py # project01.py dosyasını çalıştırma

10. Shift + Ctrl + B tuşlarına birlikte bastığımızda, Script paketi devreye girerek alt tarafta pencere açarak program sonucunu bu pencereye yazar. Böylece, dosyada yer alan Python kodları çalıştırılmış olur.