Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Karakter dizileri

Karakter dizileri

► Detaylı anlatım

Karakter dizisi sabitleri tırnak işaretleri arasına yerleştirilen karakter dizileri ile oluşturulur. Tek tırnak (' ') veya çift tırnak (" ") işaretleri kullanılabilir.

Bir karakter dizisi sabitini doğrudan veya bir değişkene atadıktan sonra ekrana yazabiliriz.

Şimdi, bu özellikleri bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


print('Bilgisayar') # Karakter dizisini doğrudan ekrana yazma
print('Yazılım') # Karakter dizisini doğrudan ekrana yazma

str1 = 'Python' # Karakter dizisini değişkene atama
str2 = "Programlama" # Karakter dizisini değişkene atama

print(str1) # Karakter dizisini değişkenler yoluyla ekrana yazma
print(str2) # Karakter dizisini değişkenler yoluyla ekrana yazma

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

Bilgisayar
Yazılım
Python
Programlama