Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

► Detaylı anlatım

Python'da, fonksiyon bir veya daha fazla işlem satırından oluşan kodların bir kod bloğu şeklinde yapılandırılması ile oluşturulur. Fonksiyonlar oluşturulduktan sonra programın herhangi bir yerinden sadece fonksiyon adı kullanılarak çağrılabilir. Bu sayede, çok fazla sayıda işlem satırı tek bir isim kullanılarak çalıştırılmış olur.

Bir fonksiyon tanımlarken isteğe bağlı olarak fonksiyona parametre değerleri geçirebilir veya fonksiyon tarafından bir değer geri döndürülmesini sağlayabiliriz.

Fonksiyon bildirimi

Python'da bir fonksiyon kullanılmadan önce mutlaka bildirimi yapılmalıdır. Fonksiyonların bildirimi def anahtar kelimesi ile aşağıda gösterilen yapı kullanılarak yapılır:

def fonksiyon-adı(param1=ön-tanımlı-değer1, param2=ön-tanımlı-değer2, ...)
{
 işlem satırı
 .
 .
 işlem satırı
 
 return ifade;
}

Fonksiyon yapısında 5 temel eleman vardır. Bu elemanlardan def nahtar kelimesi, fonksiyon-adı ve işlem satırı mutlaka bulunmalıdır. Ancak, parametreler ve return ifadelerinin tanımlanması programcının ihtiyaçları doğrultusunda isteğe bağlıdır. Parametre yerine argüman ifadesi de kullanılmaktadır.

Fonksiyon bildiriminde parametreler için ön tanımlı bir değer verildiğinde, fonksiyon parametresiz olarak çağrılsa bile, fonksiyon ön tanımlı değer atanmış parametre ile çağrılmış gibi işlem görür.

def : Fonksiyon bildiriminde kullanılan anahtar kelime

fonksiyon-adı : Fonksiyon adını gösterir.

parametreler : Fonksiyona geçirilen ve isteğe bağlı olarak tanımlanan verileri gösterir.

İşlem satırı : Fonksiyon içindeki işlem satırlarını gösterir.

return : Verileri geri döndürmeye yarar. Son satırda kullanılması şart değildir.

ifade : Değişken, sabit ve işlemciler kullanılarak oluşturulan veridir.

Fonksiyon, kendisine geçirilen parametrelerin değerlerini, işlem durumuna bağlı olarak, değiştirerek veya değiştirmeden kullanabilir.

Fonksiyon, eğer varsa, kendisine geçirilen parametreleri de kullanarak kod bloğu içindeki işlem satırları ile bir takım işlemler yaparak bir sonuç elde eder. Elde edilen sonuç, ihtiyaca bağlı olarak, fonksiyon içinde ya da return komutu ile geri döndürüldükten sonra program içinde kullanılır.

Fonksiyon kullanımı

Python'da bir fonksiyonun bildirimi yapıldıktan sonra, aşağıda gösterildiği şekilde fonksiyon adını kullanarak fonksiyonu çağırabiliriz:

fonksiyon-adı(parametreler)

Parametre yoksa parantezlerin arası boş bırakılır.

Şimdi, fonksiyonların kullanılmasını bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


def liste_yazdir():
  liste = ["aaa", "bbb", "ccc", "ddd"]

  for deg in liste:
    print(deg, end=' ')

print('liste_yazdir() fonksiyonunu çağırma!')		
liste_yazdir()
print('liste_yazdir() fonksiyon işlemleri sona erdi!')		

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

liste_yazdir() fonksiyonunu çağırma!
aaa bbb ccc ddd 
liste_yazdir() fonksiyon işlemleri sona erdi!

Program, liste adı bir liste tanımlayarak, bu listenin elemanlarını ekrana yazan liste_yazdir() adlı bir fonksiyon bildirimi yapar. Fonksiyonu çağrısından önce ve sonra ekrana birer karakter dizisi yazar.