Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Koşul ve if yapıları

Koşul ve if yapıları

► Detaylı anlatım

Python'da, bazı durumlarda belirli satırlarının istenen koşullar sağlandığında çalışması gerekebilir. Bu koşulları devreye sokmaya yarayan program yapılarına if yapıları adı verilir.

if yapıları ile belirlediğimiz koşullar sağlandığında çalışmasını istediğimiz satır veya satırlar devreye girer, aksi takdirde, bu satırlar herhangi bir işlem yapmaz. Tanımlanan koşul sağlanmadığında, söz konusu işlem satır veya satırları programda hiç yer almamış gibi işlem görür.

if yapılarında koşul ile ilgili işlemlerde, karşılaştırma işlemcileri kullanılır. Karşılaştırma işlemcileri bir defadan fazla kullanıldığında mantıksal işlemcilerle birlikte kullanılır. if yapısının genel kullanımı aşağıda gösterilmektedir:


if karşılaştırma-işlemi:
   işlem-satırı
   .
   .

Program, if satırında yer alan karşılaştırma işlemi doğru sonuç verdiğinde, bir sonraki satıra en az bir karakter ileriden başlayarak yazılan işlem satırını/satırlarını çalıştırır. Aksi takdirde, bu satır/satırları dikkate alamadan ve hiç bir işlem yapmadan geçer.

Bir if yapısında koşul satırına bağlı olarak çalışan işlem satırları if satırının başlangıç sütunundan en az bir karakter ileriden başlamalıdır.

Şimdi, if yapısının kullanılmasını bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


deg1 = 21
deg2 = 21

# Tek karşılaştırma işlemcisi kullanımı
if deg1 == deg2:
   print("deg1 ve deg2 değişken değerleri birbirine eşittir!")
   
# İki karşılaştırma ve bir mantıksal işlemci kullanımı   
if (deg1 == deg2 or deg1>10):
   print("deg1 ve deg2 değişken değerleri birbirine eşittir ve 10'dan büyüktür!")   

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

deg1 ve deg2 değişken değerleri birbirine eşittir!
deg1 ve deg2 değişken değerleri birbirine eşittir ve 10'dan büyüktür!