BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Borsa > Teknik analiz > Grafikler

Grafikler

Grafik hakkında

Grafikler, borsada hergün değişen hisse senetleri fiyatlarının, belirlenen periyotlara (saniye, dakika, saat, gün, hafta veya ay) göre grafik üzerine aktarılmasıdır.

Grafik çeşitleri

Temel olarak 3 çeşit grafik kullanılmaktadır:

1. Çizgi (Line) grafikler

Sadece günlük hisse kapanış fiyatlarını gösteren noktaların çizgi ile birleştirilmesi sonucu elde edilir.

2. Çubuk (Bar) grafikler

Çubuk grafiklerde yatay eksende zaman, dikey eksende fiyat yer alır.

3. Mum grafikleri (Candlestick)

Mum grafiklerinin temelini açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyat değerleri oluşturur. Kapanış değeri açılış değerinin üstünde ise alış, altında ise satış gösterir.

Mum yapıları

1. Mumların rengi: Mumların rengi alış veya satış hareketliliğini gösterir. Gövdesi yeşil mum kapanış değerinin açılış değerinden yüksek olduğunu (kapanış değeri üstte, açılış değeri altta), gövdesi kırmızı mum kapanış değerinin açılış değerinden düşük olduğunu (kapanış değeri altta, açılış değeri üstte) olduğunu gösterir.

2. Mumların taradıkları fiyat aralığı: Genellikle önceki zamanlara göre hareketliliğin ve aşırı fiyat oynama aralığını göstermektedir.

Aşağıdaki grafikte, ilk 5 mumun en yüksek ve en düşük fiyat arasındaki mesafe, daha sonraki mumlarda artmaktadır:

Açılış ve kapanış fiyatı aynı olursa gövde oluşmaz, tek çizgi halinde kalır.

3. Mumun gövde boyu: Mumun gövdesi alıcılar ve satıcılar açısından güvenilirlik ve kararlılık anlamı taşır. Büyük yeşil mum alıcıların, büyük kırmızı mum ise satıcıların fiyata hakim olduklarını gösterir.

4. Mum kuyrukları: Kuyruk ana gövdenin üstündeki veya altındaki fiyat hareketlerini gösterir. Alıcı ve satıcıların kuvveti hakkında bilgi verir. Kuyruk boyu piyasanın fiyat seviyeleine nasıl tepki verdiğni gösterir. Kuyruğun boyu ne kadar büyük olursa, piyasanın test edilen fiyat seviyelerini kabul etmeyeceği ve o yönde gitmeyeceğini gösterir.

Kuyruklar hissenin veya endeksin gün içinde gördüğü en yüksek ve en düşük değerleri gösterir. Bazı durumlarda kuyruk hiç oluşmayabilir. Yeşil mumda, kapanış değeri ile gün içi en yüksek değer aynı olursa üst tarafta veya kırmızı mumda, kapanış değeri ile gün içi en düşük değer aynı olursa alt tarafta kuyruk olmayacaktır.

Aşağıdaki grafikte, her barın üzerinde o bara ait kapanış, en yüksek, mum üst ve alt kenar, en düşük değerleri, altında ise üst kuyruk, ana gövde ve alt kuyruk uzunluğu ile mum yüksekliği yer almaktadır:

Yukarıdaki grafiğin çizilmesini sağlayan gösterge kodları aşağıdadır:


// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Niteya
//@version=5
// Bu indikatör sadece eğitim amaçlı olarak verilmiştir. Yatırım kararlarınızda kullanmayınız.
indicator(title="Bar değerleri", overlay=true)

bar_top = close>open ? close : open 
bar_bottom = close<open ? close : open

label.new(bar_index, high, text='close   : ' + str.tostring(close, '0.00') + '\n' + 'high   : ' + str.tostring(high, '0.00') + '\n' + 
     'Top    : ' + str.tostring(bar_top, '0.00') + '\n' + 'Bottom : ' + str.tostring(bar_bottom, '0.00') + '\n' + 
		 'low    : ' + str.tostring(low, '0.00'), yloc=yloc.abovebar, 
     color=color.rgb(205, 146, 35), style=label.style_label_down, textcolor=color.white, textalign=text.align_left) 

label.new(bar_index, low, text='Üst kuyruk    : ' + str.tostring(high-bar_top, '0.00') + '\n' + 'Ana gövde    : ' + str.tostring(bar_top-bar_bottom, '0.00') + '\n' +
     'Alt kuyruk    : ' + str.tostring(bar_bottom-low, '0.00') + '\n' + 'Mum yüksekliği : ' + str.tostring(high-low, '0.00'), yloc=yloc.belowbar, 
     color=color.rgb(146, 160, 25), style=label.style_label_up, textcolor=color.white, textalign=text.align_left)