BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Borsa > Teknik analiz > Akıllı para

Akıllı para

Akıllı para hakkında

Akıllı para, piyasa yapıcıları ve kurumsal yatırımcılar gibi piyasadaki en büyük oyuncular tarafından kontrol edilen sermayedir. Akıllı parayı yöneten aktörler, sahip oldukları veya temsil ettikleri büyük sermaye ile finansal piyasaları yönlendirebilecek nitelikte bir etkiye sahiptirler.

Akıllı parayı yönetenler, piyasa hakkında daha derin bir bilgiye sahiptir veya piyasaya etki edebilecek haberlere diğerlerinden daha önce ulaşma olanakları daha fazladır.

Akıllı para manipülasyonu

Akıllı para manipülasyonu, büyük sermaye sahiplerinin, kâr elde etmek için diğer yatırımcıların alım ve satım işlemlerini kendi menfaatleri doğrultusunda oluşturmak için yaptığı işlemlerdir.

Akıllı para, piyasadaki arz ve talep durumunu diğer yatırımcılardan daha önce ve daha iyi tespit eder ve görür.

Piyasa bir çok farklı şekilde manipüle edilebilir. Mali piyasalarda aracı kurumlar, broker’lar ve bankalar işlem yapar. Fakat ana fiyat hareketleri, piyasa yapıcı, akıllı para veya profesyonel para olarak bilinen sınırlı sayıda temel oyuncu tarafından gerçekleştirilir.

Akıllı paranın avantajları

Akıllı parayı yönetenler, aşağıda gösterilen konularda sahip oldukları özelliklerden dolayı, diğer yatırımcılara göre daha avantajlıdır:

 1. Bütün piyasaya hakimdirler.
 2. Alım ve satım işlemlerindeki dengeyi daha iyi bilir ve takip ederler.
 3. İşleme girdiklerinde dünya ve ülke bazındaki tüm verilere ve fiyat hareketlerine daha kısa sürede erişim sağladıklarından, daha kısa sürede tepki işlemleri yapabilirler.
 4. Şirketler ile ilgili bilgileri diğer yatırımcılardan önce elde etme olanakları vardır.
 5. Fiyatın kendileri veya müşterileri aleyhine oluşmaması için, özel trading teknikleri kullanır. Bu yöntemler, alım veya satım için yapılan büyük blok işlemleri içerir.
 6. Diğer yatırımcılar tarafından verilen tüm stop loss emirlerini ekranlarında görerek, alım ve satış işlemlerini bu fiyat seviyelerine göre yaparlar.

Akıllı paranın diğer yatırımcıları tuzağa düşürmek için kullandığı yöntemler

Akıllı para, işlem pozisyonlarını geliştirmek için, hisse senetleri fiyatlarını istediği yönde değiştirme işlemleri yapabilir. Bu işlemler, bazen büyük miktarda satış ile diğer yatırımcıların hisseden çıkışlarını sağlayarak düşük fiyat seviyelerinden hisse toplamak, bazen de büyük miktarlarda alım ile diğer yatırımcıların hisseye girişlerini sağlayarak yüksek fiyat seviyelerinden hisseyi elinden çıkarmak gibi yöntemler içerebilir. Bu yöntemler, akıllı paranın başarılı bir şekilde trade etmesine yardımı olan ve diğer yatırımcıların kaybetmesi pahasına gerçekleştirilen, para kazanma stratejileridir.

Akıllı paranın uyguladığı temel yöntemler aşağıda gösterilmektedir:

 1. Akıllı para faaliyetlerini mümkün olduğunca gizli tutar.
 2. Akıllı para iyi veya kötü haberlerle oluşan fırsatları diğer yatırımcılardan daha iyi görürler. Küçük yatırımcılar bu haberlerin çok azını veya piyasa gereken tepkiyi verdikten sonra duyarlar.
 3. Akıllı para, herhangi birinin kendi hisse toplama veya satma işlemi gibi faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmasını asla istemez. Yaptıkları işlemlerin piyasaya yapacağı etkiyi, kendilerine menfaat temin edeceği ana kadar gizlemek isterler.
 4. Akıllı para, kendi menfaatine olacak şekilde, yanlış söylentiler üretebilir.
 5. Akıllı para, bir hissenin fiyatının yükseleceğini bekliyorsa, fiyatı yükseltmeden önce, blok satışlar yaparak fiyatı düşürmek suretiyle, diğer yatırımcıların elindeki hisse senetlerini koydukları stop loss seviyelerinden mümkün olan en iyi fiyattan satın almak ister. Büyük kâr açıklayan ve temel analiz bilgileri sağlam olan bir hissenin fiyatının yükselmesi beklenirken, hisse fiyatının düştüğünü gördüğümüz durumlar bu uygulamaların sonucudur.
 6. Akıllı para, bir hissenin fiyatının düşeceğini bekliyorsa, fiyatı düşürmeden önce, blok alımlar yaparak fiyatı yükseltmek suretiyle, elindeki hisse senetlerini diğer yatırımcılara daha yüksek fiyat seviyesinden satmak ister. Düşük kâr açıklayan ve temel analiz bilgileri sağlam olmayan bir hissenin fiyatının düşmesi beklenirken, hisse fiyatının yükseldiğini gördüğümüz durumlar bu uygulamaların sonucudur.

Fiyat ve hacim ilişkisi

Akıllı paranın tuzaklarından korunmanın en güçlü yöntemi fiyat ve hacim arasındaki ilişkiyi doğru olarak okumaktır.

Fiyat ve hacim arasındaki ilişkiler ve sonuçları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Akıllı para tarafından yapılan işlemlerin sonuçlarını hacim ve fiyat hareketi gösterir. Hacim ne kadar işlem yapıldığını gösterir.
 2. Akıllı para fiyatı göstermek hacmi gizlemek ister. Fiyatın düştüğünü gören yatırımcılar, aşırı zarar korkusuyla paniğe kapılarak, bir an önce hisseyi elinden çıkarmak, fiyatın yükseldiğini gören yatırımcılar ise, yüksek kâr kaybı endişesiyle bir an önce hisseyi satın almak isterler. Bu durumda, işlem hacminin son 10 günlük hacmin hareketli ortalamasından büyük olması fiyattaki yükseliş veya düşüş hareketinin gerçekliğini gösterir.
 3. Fiyat, kaybetme korkusu ve kazanmama endişesi verir, hacim ise fiyatın gerçekliğini gösterir.
 4. Akıllı paranın kolaylıkla oluşturabileceği büyük işlem hacmi piyasanın trendini değiştirebilir, ancak bu durumun oluşması zaman alır.
 5. Akıllı para bir hissede fiyat yükselişi ile ilgilenmediğinde ve herhangi bir işlem yapmadığında, piyasada alım isteği olmadığını gösteren düşük bir hacim görülür. Hacmin düşüklüğü mevcut trendin uzun sürmeyeceğini göstermektedir.
 6. Hacimde dikkate değer değişikliklere küçük yatırımcıların değil profesyonel yatırımcıların yaptığı işlemler neden olur.

Akıllı paranın haberleri kullanması

Akıllı para haberleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak için aşağıdaki esaslar doğrultusunda işlem yapar:

 1. Akıllı para iyi veya kötü haberleri, mevcut poziyonunu geliştirmek ve insan kişiliğinin bilinen zayıflıklarından yararlanmak için kullanır.
 2. Akıllı para insan psikolojisini çok iyi bilir. Trader'ların çoğunluğunun, değişen derecelerde olmak üzere, iki temel korku ile kontrol edildiğini bilir:
  • Fırsatı kaçırma korkusu
  • Kaybetme korkusu
 3. Haberler kötü ise ve o anda bu durum akıllı paranın avantajına ise:
  • Fiyatlar piyasa yapıcılar tarafından hızla düşürülür.
  • Zayıf alıcılar çok zarar etme endişesiyle, daha düşük fiyat seviyelerinde koydukları stop-loss ile sahip oldukları hisseleri elden çıkarırlar.
  • Eğer haberler gerçekten kötüyse, bu işlem çok etkili çalışır.
  • Bu durum, hisselerin daha düşük fiyatlardan toplanabilmesini sağlar.
  • Aynı zamanda, kötü haberler üzerine piyasada açığa satış yapan birçok trader, hızlı bir toparlanma için fırsat bekler. Bu trader'lar, boğa hareketine destek vererek, pozisyonlarını yeniden elde etmek durumundadır. Pratik olarak, satın almaya zorlanan bu trader'lar, tüm süreç boyunca alım pozisyonunda olan akıllı paraya yardım ederler.

Piyasa hareketlerinin değerlendirilmesi

Akıllı paranın bir piyasada istediği şekilde işlem yapabilmesi ve menfaat sağlaması, piyasanın bazı koşulları sağlaması ile mümkün olabilmektedir. Bu konu ile ilgili temel kurallar aşağıda gösterilmektedir:

 1. Piyasalar bazı detaylar açısından farklılık gösterebilir, ancak dünyadaki tüm serbest piyasalar benzer şekilde çalışır.
 2. Bir piyasa yoğun bir şekilde işlem görüyorsa ve para akışı varsa, manipüle edilmesi o kadar zordur.
 3. Piyasa yapıcılar fiyatı istedikleri zaman yukarı veya aşağı çekemezler, bu sadece düşük işlem gören bir piyasada mümkündür. Bu tür piyasalara, piyasa manipülasyonu görmek mümkündür.
 4. Piyasa manipülasyonu istendiğinde, akıllı paranın, ellerindeki alım satım emirlerinin geçici olarak azaltılması veya iyi veya kötü haberlerden tam olarak yararlanılması gibi bazı fırsatlara ihtiyacı vardır.

Akıllı para ve yatırımcılar

Akıllı para piyasayı kendi belirlediği şekilde yönlendirerek menfaat sağlamak amacında olduğundan, yatırımcılar hakkında gerekli bilgiye sahip olmak durumundadır. Piyasayı istediği şekilde yönlendirmek için aşağıda gösterilen esaslar doğrultusunda işlem yapar:

 1. Akıllı para, paramızı çalmaya niyetli olağanüstü bir varlık değil, sadece insan doğasını ve piyasa yapısını anlayan akıllı kurumlardır.
 2. Akıllı para en güçlü iki insan duygusunun açgözlülük ve korku olduğunu ve bu duyguları nasıl yönlendireceğini bilir. Yatırım yapma ve trading kararları verirken, bu duygular bizim en kötü düşmanımızdır.
 3. Akıllı para, yatırımcıların hangi koşullarda nasıl davranacağını bildiğinden, yatırımcıları nasıl yönlendireceğini de bilir.
 4. İnsanlar sürü psikolojisiyle hareket etmeye koşullandığından, medya yatırımcıların yatırım araçları hakkında bir fikir oluşturmalarında kilit bir rol oynar.
 5. İşlem yapılan yatırım araçları hakkında medya kaynaklı görüşler yanlış olduğunda ve bilgisiz yatırımcı topluluğu bunlara inandığında, bu durum onlara pahalıya mal olacaktır.
 6. Belirli durumlarda ortaya çıkan fırsatları avantaja çevirmeyi kolayca başarırlar.
 7. Finansal üstünlükleri ve mali piyasaları anlama yetenekleri vardır.
 8. Küçük yatırımcılara karşı üstünlükleri vardır ve kar sağlamak için bunu kendi avantajlarına kullanırlar.

Destek seviyelerinde yapılan alımlarda akıllı para tuzakları

Normal koşullarda, yaygın uygulamaya göre, bir hisse destek seviyesinden alınır ve stop loss emirleri bu seviyenin hemen altında bir seviyeden verilir.

Yukarıdaki uygulama doğru kabul edilmesine karşın, aşağıdaki konuların da dikkatle değerlendirilmesi gerekir:

 1. Tüm alıcılar aynı destek seviyesinde alım yaparsa, aynı miktarda satış yapmak isteyen yatırımcıya ihtiyaç olacaktır.
 2. Eğer akıllı para belirli bir destek seviyesinde büyük çoğunlukta olan diğer yatırımcılarla birlikte alım yapmak isterse, alım miktarı kadar satış işlemi yapacak yatırımcı bulmak zorundadırlar.
 3. Bu durumda, akıllı para diğer yatırımcıları, ihtiyacı olan satıcıları bulmak için, yanlış yönde işlem yapmaları için ayartır.
 4. Bir fiyat düşüşünden sonra bir destek seviyesinde hisse satın almak istediğinizde, fiyat nadiren bu seviyede durur. Gerçekte, fiyatın seviyeden aşağı geçtiği görülür ve daha da düşeceği düşünülür. Bu senaryo akıllı para için idealdir.
 5. Akıllı para destek seviyesinin altına düşen hisseyi elinden çıkararak, hisse fiyatının daha da düşmesini sağlar.
 6. Fiyatların stop loss seviyesine geldiğini düşünen yatırımcılar, büyük zarar etme endişesiyle, ellerindeki hisseyi satarlar.
 7. Akıllı para, mutlu bir şekilde, destek seviyesinin altına inen hisseleri oldukça uygun bir fiyattan toplar.
 8. Akıllı paranın yaptığı yüksek miktardaki alımlarla birlikte, hisse fiyatı yükselir ve piyasa yükseliş trendine girer.
 9. Bu durumda, kâr eden tek taraf akıllı para olacaktır.
 10. Küçük yatırımcının destek seviyelerinde alım yapmaya dair ilk düşüncesi doğru olmasına karşın, sonuçta küçük yatırımcı para kaybeder.