BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > PHP > Veritabanı oluşturma

Veritabanı oluşturma

PHP ile içine bir veya daha fazla tablo yerleştirmek üzere oluşturacağımız veritabanını 3 farklı yöntemle oluşturabiliriz:

1. MySQLi nesneye dayalı yöntem ile


<?php
 $sunucu = "localhost";
 $kullanici = "kullanıcıadı";
 $parola = "parola";

 // Bağlantı oluşturma
 $bag = new mysqli($sunucu, $kullanici, $parola);

 // Bağlantı kontrolü											
 if ($bag->connect_error) {
   die("Bağlantı hatası: " . $bag->connect_error);
 }

 // Veritabanı oluşturma
 $sqlquery = "CREATE DATABASE veritabaniadi";

 if ($bag->query($sqlquery) === TRUE) {
   echo "Veritabanı oluşturuldu!";
 } 
 else {
  echo "Veritabanı oluşturma hatası: " . $bag->error;
 }
 
 $bag->close();
?>

Yukarıdaki örnekteki kodlar, veritabanına bağlandıktan sonra, $sqlquery değişkenine "CREATE DATABASE veritabaniadi" MySQL komut dizisini atar. $sqlquery değişkenini $bag->query() fonksiyonuna parametre olarak geçirip, fonksiyonu çağırarak veritabanını oluşturur. Hata meydana gelirse, $bag->error değişkeni ile ekrana yazar. $bag->close() fonksiyonu ile bağlantı kapatılır.

2. MySQLi fonksiyonel yöntem ile


<?php
 $sunucu = "localhost";
 $kullanici = "kullanıcıadı";
 $parola = "parola";

 // Bağlantı oluşturma
 $bag = mysqli_connect($sunucu, $kullanici, $parola);

 // Bağlantı kontrolü											
 if (!$bag) {
   die("Bağlantı hatası: " . mysqli_connect_error());
 }
 
 // Veritabanı oluşturma
 $sqlquery = "CREATE DATABASE veritabaniadi";
 if (mysqli_query($bag, $sqlquery)) {
   echo "Veritabanı oluşturuldu!";
 } 
 else {
  echo "Veritabanı oluşturma hatası: " . mysqli_error($bag);
 }
 
 mysqli_close($bag);
?>

Yukarıdaki örnekteki kodlar, veritabanına bağlandıktan sonra, $sqlquery değişkenine "CREATE DATABASE veritabaniadi" MySQL komut dizisini atar. $bag ve $sqlquery değişkenlerini mysqli_query() fonksiyonuna parametre olarak geçirip, fonksiyonu çağırarak veritabanını oluşturur. Hata meydana gelirse, mysqli_error fonksiyonu ile ekrana yazar. mysqli_close() fonksiyonu ile bağlantı kapatılır.

3. PDO yöntemi ile


<?php
 $sunucu = "localhost";
 $kullanici = "kullanıcıadı";
 $parola = "parola";

 try {
   $bag = new PDO("mysql:host=$sunucu;dbname=veritabaniadi", $kullanici, $parola);
   // PDO hata modunu istisnaya ayarlama
   $bag->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
   $sqlquery = "CREATE DATABASE veritabaniadi";
   $bag->exec($sqlquery);
   echo "Veritabanı oluşturuldu!";
 }
 catch(PDOException $e) {
   echo "Hata: " . $e->getMessage();
 }
 
 $bag = null;
?>

Yukarıdaki örnekteki kodlar, veritabanına bağlandıktan sonra, $sqlquery değişkenine "CREATE DATABASE veritabaniadi" MySQL komut dizisini atar. $sqlquery değişkenini $bag->exec() fonksiyonuna parametre olarak geçirip, fonksiyonu çağırarak veritabanını oluşturur. Hata meydana gelirse, $e->getMessage() fonksiyonu ile ekrana yazar. $bag değişkenine null değer atanarak bağlantı kapatılır.