BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > PHP > PHP ifadeler

PHP ifadeler

PHP'de ifade değişken ve sabit veriler ile işlemcilerden oluşan ve sayısal bir değer içeren bir kavramdır. İfade içinde yer alan işlemciler verilere gerekli işlemleri yapar. İfadenin oluşması için sadece bir sabit verinin varlığı bile yeterlidir.

ifade = veriler (değişkenler + sabitler) + işlemciler


<html>
<body>

<?php
  $deg01 = 25; // Bu işlem satırında 25 sabit değeri bir ifadedir.

  $deg02 = $deg01; // Bu işlem satırında $deg01 değişkeni bir ifadedir.

  $deg03 = $deg02 + 4; // Bu işlem satırında $deg02 + 4 bir ifadedir.

  function fonk1()
  {
    return 17;
  }

  // Burada fonk1() fonksiyonu bir değer geri döndürdüğü için bir ifadedir.
  $deg04 = fonk1(); 

  echo "$deg01 $deg02 $deg03 $deg04"; 
?>

</body>
</html>

Yukarıdaki dosyayı çalıştırdığımızda, web tarayıcımızda aşağıdaki ifadeler karşımıza çıkar:

25 25 29 17