Ana sayfa > Programlama > PHP > PHP veri dönüşümleri

PHP veri dönüşümleri

Veri tipi belirleme

PHP değişken bildiriminde bir veri türü tanımlamanız gerekmez. Değişkene hangi veri türünü atarsanız, değişken o veri türüne ait bir değişken haline gelir.


<html>
<body>

<?php
  $deg01 = TRUE;     // $deg01 boolean bir değişken 
  $deg02 = 21;      // $deg02 integer bir değişken
  $deg03 = 14.64;     // $deg03 float bir değişken
  $deg04 = "Veri tipi";  // $deg04 string bir değişken
?>

</body>
</html>


<html>
<body>

<?php
  $deg01 = TRUE;
  $deg02 = 21;
  $deg03 = 14.64;
  $deg04 = "Veri tipi";

  var_dump ($deg01, $deg02, $deg03, $deg04);
?>

</body>
</html>

Yukarıdaki dosyayı çalıştırdığımızda, web taracıyımızda aşağıdaki ifadeler karşınıza çıkar:

boolean true

int 21

float 14.64

string 'Veri tipi' (length=9)

Yukarıdaki PHP dosyasında, dört temel veri türü birer değişkene atanarak değişken veri türleri belirlenmektedir. Daha sonra, var_dump() fonksiyonu kullanılarak değişken türleri ve değerleri ekrana yazılmaktadır.

Geçici veri tipi belirleme

Geçici veri tipi belirleme (type casting) C programlama dilindeki gibi gerçekleştirilir. Veri tipi geçici olarak değiştirilerek başka bir değişkene aktarılacak değişkenin önüne istenen veri türü parantez içinde yazılır:


$yeni_deg = (veri türü) $mevcut_deg;

$deg01 = 21;         // $deg01 integer 
$deg02 = (string) $deg01;   // $deg02 string

Tanımlanabilecek geçici veri tipleri

(int), (integer)      : integer türüne dönüşüm
(bool), (boolean)     : boolean türüne dönüşüm
(float), (double), (real) : float türüne dönüşüm
(string)          : string türüne dönüşüm
(array)          : array türüne dönüşüm
(object)          : object türüne dönüşüm
(unset)          : NULL'a dönüşüm (PHP 5)

<html>
<body>

<?php
  $deg01 = 21;             
  $deg02 = (string) $deg01; 
  $deg03 = (bool) $deg01; 
  $deg04 = (float) $deg01; 

  var_dump ($deg01, $deg02, $deg03, $deg04);  
?>

</body>
</html>

Yukarıdaki dosyayı çalıştırdığımızda, web taracıyımızda aşağıdaki ifadeler karşınıza çıkar:

int 21

string '21' (length=2)

boolean true

float 21

Yukarıdaki PHP dosyasında, önce integer bir değişken tanımlanır. Integer değişkeninin veri tipi sırasıyla string, boolean ve float veri tiplerine geçici olarak dönüştürülüp farklı değişkenlere atanır. Daha sonra, var_dump() fonksiyonu kullanılarak değişken türleri ve değerleri ekrana yazılmaktadır.