BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > PHP > İlk PHP programı

İlk PHP programı

PHP dosyalarını oluşturmak için Notepad veya benzeri herhangi bir metin düzenleyici program kullanabilirsiniz. Size, Türkçe dil desteğine sahip ve ücretsiz bir yazılım olan Notepad++ Metin Düzenleyicisini kullanmanızı öneriyoruz.

Bir PHP komut bloğu <?php ifadesi ile başlar ve ?> ifadesi ile sona erer.

Bir PHP dosyasını işlem görmek üzere sunucuya gönderdiğinizde, sunucuda yer alan komut çevirici dosyada işlem yapacağı satırların başlangıcını ve sonunu bu ifadelerden anlar.

PHP ile ilgili en önemli konu; PHP kodlarının sunucuda işlem görmesidir. Bir PHP dosyasında yer alan düz metin veya Html, Css, Javascript ve PHP kodları suncuya gönderilir. Suncuda işlem gördükten sonra, normal bir hmtl dosyası olarak bilgisayardaki taracıya geri gönderilir ve ekranda gösterilir.

Şimdi ilk PHP dosyasını oluşturalım:


<html>
<body>

<?php 
  echo 'Bu ilk PHP yazısıdır!';
?>

</body>
</html>

PHP programlama dilinde bütün komut satırları ; (Noktalı virgül) ile sona erer.

Yukarıdaki PHP dosyasını metin düzenleyicinizde oluşturduktan sonra C:\wamp\www\deneme dizini altına index.php adı ile kaydedin. Wampserver menüsünde "Localhost" seçeneğine seçtiğinizde veya web tarayıcınızda http://localhost adresini girdiğinizde karşınıza gelen pencerede deneme klasörüne tıklarsanız, web taracıyınızda aşağıdaki ifade karşınıza çıkar:

Bu ilk PHP yazısıdır!

Web tarayıcınızda sayfa kaynağını görüntülerseniz aşağıdaki ifadeler karşınıza gelir:

<html>
<body>

Bu ilk PHP yazısıdır!

</body>
</html>

index.php dosyasını açmaya çalıştırdığınızda, dosya web sunucusuna gönderilir. Sunucuda yer alan komut çevirici <?php ile ?> ifadesi arasında yer alan echo komutuna işlem yapar. echo komutu bir metin dizisini ekrana yazmaya yarar. PHP komutlarına işlem yaparak elde ettiği sonuçları ve diğer HTML komutlarını olduğu gibi oluşturduğu dinamik HTML dosyasına geçirir. HTML dosyasını web tarayıcıya geri gönderir. Web tarayıcı da aldığı HTML dosyayı ekranda gösterir.

PHP'de küçük ve büyük harf kullanımı

PHP'de, sınıf tanımlamalarında, anahtar kelimelerde (echo komutu gibi) ve kullanıcı tarafından yapılan fonksiyon tanımlamalarında küçük ve büyük harf kullanmak arasında herhangi bir fark yoktur. Her iki durumda da aynı işlem yapılır.

Örneğin; aşağıdaki her iki işlem satırında kullanılan echo komutu, ilki küçük ikincisi büyük harflerle yazılmış olmasına rağmen, tamamen aynı işlemi gerçekleştirir:


<html>
<body>

<?php 
  echo 'Bu ilk PHP yazısıdır!';
  ECHO 'Bu ilk PHP yazısıdır!';
?>

</body>
</html>

Değişken tanımlamalarında ise; küçük ve büyük harfler farklı olarak değerlendirilir. Aşağıdaki örnekte; ikinci echo konutu ekrana herhangi bir değer yazmaz:


<html>
<body>
<?php 
  $deg = "Bu ilk PHP yazısıdır!";

  echo $deg;
  echo $DEG;
?>
</body>
</html>