PHP değişkenler

► Detaylı anlatım

PHP'de değişkenler, herhangi bir veri türündeki değeri depolamak için kullanılan ve bir isim ile ifade edilen bir kavramdır. Bir değişkene bir değer atadıktan sonra, PHP kodları içinde aynı değeri değişken adı ile istediğimiz zaman kullanabiliriz.

PHP değişkenler $ işareti ile başlayan bir değişken adı ile tanımlanır. Değişken adı bir harf veya alt çizgi karakteri ile başlamalı ve harf, rakam ve alt çizgi karakterlerinden oluşan ifadelerle devam etmelidir.

$deg_adi = değişken değeri;

 • Değişken adlarında kullanılan harfleri küçük veya büyük olarak tanımladığınızda, değişkeni her işlem yapmanızda harfleri aynı şekilde kullamanız gerekir ($deg_adi ve $Deg_adi birbirinden farklı kabul edilir).
 • Değişkenlere boolean, integer, float ve text veri türleri ile dizi (array) değerleri atanabilir.
 • PHP'de değişkenlere direk bir değer atadığınız anda bildirimini yapmış sayılırsınız. Değişkene hangi tür veri atarsanız, değişken aynı veri türüne çevrilir.

<html>
<body>

<?php
  $deg_int01;
  $deg_int02 = 21;

  $deg_int01 = 37;

  echo "$deg_int01 $deg_int02";
?>

</body>
</html>

Yukarıdaki dosyayı çalıştırdığımızda, web tarayıcımızda aşağıdaki ifadeler karşınıza çıkar:

21 37

Program, biri ilk değer verilmeden iki adet integer değişken tanımlar. İlk değişkenin değerini sonradan verir ve her iki değişken değerini ekrana yazar.