BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > PHP > PHP veri türleri

PHP veri türleri

PHP'de 4 farklı temel veri türü vardır:

 • boolean : Doğruluk değeri ifade eden ve TRUE (Doğru) ya da FALSE (Yanlış) değeri alan bir veri türüdür.
 • integer : Bir tamsayı değer içeren bir veri türüdür.
 • float : Gerçek sayılar olarak da bilinen büyük ve ondalıklı sayıları tanımlamaya yarayan veri türüdür.
 • string : Karakter dizileri tanımlamaya yarayan bir veri türüdür.

PHP'de 2 bileşik veri türü vardır:

 • Dizi (Array) : Farklı veri türlerini tek bir değişken adı ile tanımlayan bir veri kümesidir.
 • Nesne (Object) : Farklı veri türlerine ve fonksiyonlardan oluşan bir veri topluluğuna tek bir isim ile erişim sağlayan bir veri türüdür.

PHP'de 2 özel veri türü vardır:

 • resource : Özel fonksiyonlar tarafından oluşturulan ve kullanılan harici kaynaklara erişim için kullanılan özel bir değişkendir. Genellikle, bir MySQL dosyasına veya normal dosyaya sıra ile işlem yapmak için kullanılır.
 • NULL : Özel NULL değeri, değeri olmayan bir değişkeni ifade etmektedir. NULL veri tipinin tek olası değeri NULL'dur.

Ayrıca, PHP'de kullanılan sözde veri türleri ve değişkenler vardır:

 • mixed : Bu ifade bir fonksiyonun birden fazla veri türünde parametre alabileceğini gösterir. Ancak bu fonkisyonun tüm veri türlerini parametre olarak albileceğini göstermez.
 • number : Bu ifade bir fonksiyonun integer veya float veri türünde parametre alabileceğini gösterir.
 • callback : Global fonksiyonları, nesne fonksiyonlarını veya bir sınıf yapısının statik fonksiyonlarına erişim sağlayan ve bir fonksiyona, yine aynı fonksiyon tarafından daha sonra belirli koşullar sağlandığında çalıştırılmak üzere, aktarılan kod kümesidir.
 • void : Bir fonksiyon tarafından geri verilen değer olarak tanımlandığında herhangi bir şekilde kullanımı mümkün değildir. Bir fonksiyonun parametre listesi yerinde tanımlandığında, fonksiyona herhangi bir parametre geçirilemeyeceğini gösterir.

<html>
<body>

<?php 
  $var_bool = TRUE;        // boolean değer
  $var_int = 21;         // integer değer
  $var_float = 217.234;      // float değer
  $var_str1 = "PHP veri türleri"; // string (karakter dizisi)
  $var_str2 = 'PHP değişkenler'; // string (karakter dizisi - " " yerine ' ')

  echo "boolean değer: $var_bool</br>";
  echo "integer değer: $var_int</br>";
  echo "float değer: $var_float</br>";
  echo "karakter dizisi: $var_str1</br>";
  echo "karakter dizisi: $var_str2</br>";
?>

</body>
</html>

Yukarıdaki dosyayı çalıştırdığınızda, web taracıyınızda aşağıdaki ifadeler karşınıza çıkar:

boolean değer: 1
integer değer: 21
float değer: 217.234
karakter dizisi: PHP veri türleri
karakter dizisi: PHP değişkenler

Yukarıdaki PHP dosyasında, birer adet boolean, integer ve float değer sırasıyla $var_bool, $var_int ve $var_float adlı değişkenlere, iki adet string değer ise sırasıyla $var_str1 ve $var_str2 adlı değişkenlere atanır. Daha sonra, değişken değerleri sırasıyla ekrana yazılır.

PHP değişkenler $ işareti ile başlayan bir değişken adı ile tanımlanır. Değişkenler veri türü değerlerini yerleştirmek için kullanılır.

PHP'de karakter dizilerini hem " " hem de ' ' ifadeleri arasında tanımlayabilirsiniz.

PHP boolean veri tipinde TRUE değeri 1, FALSE değeri 0 olarak ekrana yazılır.