BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > PHP > PHP'de açıklamalar

PHP'de açıklamalar

PHP'de sadece kodlar hakkında bilgi vermek, hatırlatma yapmak vb.amaçlarla kodlar arasına açıklama cümleleri ekleyebilirsiniz. Bu açıklama ifadeleri PHP komut çevirici tarafından sanki hiç yazılmamış gibi işlem görür.

Bir PHP dosyasına açıklama (yorum) ekleyebilmek için:

1. C Programlama Dili yapısını ve   /* Açıklama */
2. C++ Programlama Dili yapısını   // Açıklama 

kullanabilirsiniz.

Bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:


<html>
<body>

<?php 
  echo '<p>Bu ilk PHP yazısıdır!</p>';    /* Bu dosyadaki ilk PHP komutudur. */
  echo '<p>Bu ikinci PHP yazısıdır!</p>';  // Bu dosyadaki ikinci PHP komutudur. 
  
  /*
   Yukarıdaki 2 komut satırında 
   farklı tarzda yorum yapılmıştır!
  */  
?>

</body>
</html>

Yukarıdaki dosyayı çalıştırdığınızda, web taracıyınızda aşağıdaki ifadeler karşınıza çıkar:

Bu ilk PHP yazısıdır!

Bu ikinci PHP yazısıdır!

PHP komutları içinde kullanılan açıklama satırları hiç yazılmamış gibi işlem görmektedir.