Switch Kalıbı

► Detaylı anlatım

Switch kalıbı, byte, short, char ve int temel veri türleri ve String sınıfından değerler alabilen bir değişkenin aldığı değerlere göre çok seçenekli işlem seçeneği sağlar.

Switch kalıbı ile ilgili kod bloğu içinde bir veya daha fazla case seçeneği ve isteğe bağlı olarak tanımlanan default seçeneğinin yer alır ve { } işaretleri arasında tanımlanır:


switch(ifade) {
  case sabit1:
   işlem-satırı
   break;
  case sabit2:
   işlem-satırı;
   break;
   .
   .
   .
  default:
   işlem-satırı;
}

switch satırında yer alan ifade ile elde ettiğimiz değer mutlaka case terimlerinin bulunduğu satırlarda yer alan sabit değerlerle karşılaştırılabilecek bir değer olmalıdır. Buradaki ifade genellikle bir değişken değeri olmaktadır.

Program, switch deyiminin bulunduğu satırda yer alan ifadenin sonucu ile switch kalıbının case satırlarında yer alan sabit değerleri karşılaştırır.

Switch kalıbının ifadenin sonucu case satırlarında yer alan sabit değerlerin karşılaştırılmasında sadece eşit olup olmadığı kontrol edilir.


public class javaprog {
 public static void main(String args[]){
  int id1 = 2;

  switch (id1) {
   case 0 :
    System.out.println("id1 değişken değeri 0");
    break;
   case 1 :
    System.out.println("id1 değişken değeri 1");
    break;
   case 2 :
    System.out.println("id1 değişken değeri 2");
    break;
   default :
    System.out.println("id1 değişken değeri 0, 1 veya 2 den farklıdır.");
  }  
 }
}

Yukarıdaki programı çalıştırdığınızda, ekran çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

C:\>javac javaprog.java
C:\>java -Dfile.encoding=Cp857 javaprog
id1 değişken değeri 2