BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Programlama > Java Programlama > Diziler

Diziler

Dizi aynı veri türünden belirli sayıda değişkenin bir arada tutulduğu ve tüm değişkenlere dizi adı ile erişimin sağlanabildiği bir yapıdır. Dizinin boyutu oluşturulduğunda belirlenir ve sabit kalır.

Dizide yer alan her bir değişkene eleman adı verilir ve her bir elemana dizi adı birlikte sayısal bir indeks kullanılarak erişim sağlanır. Dizinin ilk elemanına erişim için 0 değeri kullanılır.

Dizi değişkeni bildirimi

veri_türü[] değişken_adı;

int[] dizi_degisken; /* dizi_degisken adlı bir dizi değişkeni oluşturur. */

Yukarıdaki satırdaki int ifadesi dizi içinde int değişkenlerin yer alacağını, [] ifadesi bu değişkenin bir dizinin elemanlarına erişim için kullanılacağını gösterir.

Burada bir dizi oluşturulmaz, sadece diziye işlem yapacak değişkenin bildirimi yapılır.

Diğer veri türleri içinde benzer şekilde bildirim yapılabilir.

Dizi değişken bildirimi için [] ifadesinin sonda yer aldığı aşağıdaki yapıda kullanılabilir, ancak önerilmez.

veri_türü değişken_adı[];

Dizi oluşturma, ilk değer atama ve erişim

Dizi oluşturmak için new anahtar kelimesi kullanılır.

değişken_adı = new veri_türü[dizi_boyutu];

dizi_degisken = new int[10]; /* 10 elemanlı bir dizi oluşturulur. */

dizi_degisken[0] = 5; /* Dizinin ilk elemanına 5 sayısı atanır. */

dizi_degisken[1] = 21; /* Dizinin ikinci elemanına 21 sayısı atanır. */

dizi_degisken[7] = 35; /* Dizinin sekizinci elemanına 35 sayısı atanır. */

System.out.println(dizi_degisken[0]); /* Dizinin ilk eleman değeri ekrana yazılır. */

Dizi değişkeni bildirimi ve dizi oluşturmanın tek komutla yapılması

Bir dizi değişkeninin bildiriminin yapılması, dizinin oluşturulması ve dizinin değişkene atanması tek bir komut ile yapılabilir:

veri_türü[] değişken_adı = new veri_türü[dizi_boyutu];

int[] dizi_degisken = new int[10]; /* 10 elemanlı bir dizi oluşturulur ve bir değişkene atanır. */

Ayrıca, new anahtar kelimesini kulllanmadan dizi değişkenlerine değer atayarak değişken sayısını belirlemek suretiyle de dizi oluşturabilirsiniz:

veri_türü[] değişken_adı = { değişken_değeri0, değişken_değeri1, ...};

int[] dizi_degisken = { 5, 21, 35, 38, 45 }; /* 5 elemanlı bir dizi oluşturulur ve bir değişkene atanır. */

Çok boyutlu diziler

Her ek boyut için yeni bir [] ifadesi kullanarak, çok boyutlu diziler tanımlayabilirsiniz. Dizilere erişim ise, tıpkı tek boyutlu dizilerde olduğu gibi, indeksleme yoluyla yapılır.

Java programlama dilinde, çok boyutlu dizilerin her bir elemanı kendi başına da bir dizidir. Bu anlamda, alt dizilerin boyutu da farklı tanımlanabilir.


/* 2 boyutlu ve alt dizi eleman sayıları farklı bir dizi oluşturur. */
int [][] dizi_degisken = {
  { 3, 17, 32 },
  { 5, 26 },
  { 8, 14, 21, 45, 53 }
};

System.out.println(dizi_degisken[0][0]); /* İlk alt dizinin ilk elemanını */
System.out.println(dizi_degisken[0][2]); /* İlk alt dizinin üçüncü elemanı */
System.out.println(dizi_degisken[1][1]); /* İkinci alt dizinin ikinci elemanı */
System.out.println(dizi_degisken[2][2]); /* Üçüncü alt dizinin üçüncü elemanı */