İfade ve İşlem Satırı

► Detaylı anlatım

İfade : İşlemciler değişken ve sabitlere işlem yaparak ifadelerin bir parçası haline gelir. İfadeler işlem satırlarının bir parçasıdır. İfade, değişkenler, işlemciler ve metod çağrılarından oluşur ve tek bir değer verir. Bir ifade tarafından döndürülen değer ifade içinde kullanılan değişken ve sabitlerin veri türlerine bağlıdır.

İşlem satırı : Sonu noktalı virgül(;) işareti ile biten ve içinde ifade veya ifadeler yer alan komut satırlarıdır. Değişken bildirimi, değişkenlere değer atama, değişken ve sabitlere işlem yapma, metod çağırma, nesne oluşturma ve döngü işlemleri birer işlem satırıdır.

Kod bloğu : İşlem satırları kod bloğu olarak gruplandırılabilir. Bir veya daha fazla işlem satırının { } işaretleri arasında yer aldığı bloklarıdır. Aşağıda bordo renkle gösterilen program bölümü bir kod bloğudur.


public class javaprog {
 public static void main(String args[]){
  int id1, id2, id3;    /* İşlem satırı içinde yer alan ifadeler */ 
  id1 = 7;         /* İşlem satırı içinde yer alan ifade */ 
  id2 = 18;        /* İşlem satırı içinde yer alan ifade */ 
	
  id3 = (id1*id2) + 21;  /* İşlem satırı içinde yer alan ifadeler */ 
	
  System.out.println(id3); /* İşlem satırı içinde yer alan ifade */ 

  if(id1 < id2) {
    System.out.println("Değişken değerleri birbirinden farklı!");
    System.out.println("id1 değeri id2 değerinden küçük!");
  }
 }
}