Sistemi Hazırlama

Bu bölümde Android uygulamaları geliştirmek için sistemimizi hazır hale getirmeye çalışacağız. Android SDK'da bulunan API kütüphanleri ve geliştirme araçlarını kullanarak Android işletim sistemi için uygulamalar geliştirebilir, test edebilir ve hata ayıklama işlemi yapabilirsiniz.

Başlıca Android SDK bileşenleri ve içinde ADT (Android Developer Tools) bulunan bir Eclipse IDE içeren ADT Bundle paketini kullanarak uygulama geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Burada yer alan ADT Bundle paketini indirerek aşağıdaki bileşenleri kullanabilirsiniz:

  • Eclipse + ADT plugin
  • Android SDK Tools
  • Android Platform-tools
  • En son Android platformu
  • Emülatör için en son Android sistem resmi

.zip uzantılı ADT Bundle paketini indirdikten sonra açarak bilgisayarınıza kaydedin. Ana dizin altındaki eclipse dizini altındaki eclipse.exe dosyasını çalıştırarak çalışmalarınıza başlayabilirsiniz.

ADT Bundle dizini altında yer alan herhangi bir dosya veya dizini silmeyin veya başka bir yere taşımayın. Aksi takdirde ADT (Android Development Tools), SDK dosyalarını bulamadığından gerekli işlemleri yapamaz.

Artık bir tek Android Virtual Device (AVD) oluşturma işlemi kaldı. Bu işlemi de tamamladıktan sonra, Android işletim sistemi için yazacağımız programları derleyip çalıştırmak için sistemimiz hazır hale gelecek.