AVD Oluşturma

Bir Android uygulamasını çalıştırmak için bir Android Emulatör'üne ihtiyacımız olacak. Emulatörü çalıştırmadan önce, bir Android Virtual Device (AVD) oluşturmanız gerekir.

Android Virtual Device (AVD) oluşturmak için:

1. Eclipse programını çalıştırdıktan sonra, karşınıza gelen ekranda Window-AVD Manager menü seçeneğine tıklayın:

2. Karşınıza gelen ekranda New butonuna basın:

3. Karşınıza gelen pencerede Name ile gösterilen bölüme herhangi bir isim girin. Target ile gösterilen bölümde Android 4.0.3 - API Level 15 seçeneğini ve CPU/API ile gösterilen bölümde ARM (armeabi-v7a) seçeneğini seçin. Sonra, Create AVD butonuna basın:

4. Böylece, Android Sanal Aygıtı (AVD)'nı oluşturmuş olduk. Karşınıza gelen pencerede oluşturulan AVD'yi seçtikten sonra, Start butonuna basın:

5. Karşınıza gelen pencerede oluşturulan AVD'yi seçtikten sonra, Launch butonuna basın:

6. Artık, Android Sanal Aygıtı (AVD) kullanıma hazır durumdadır.

Böylece, Android uygulamaları için sistemimiz hazır hale geldi.