İlk Program

İlk uygulamanızı geliştirmeden önce, eğer Android Sanal Aygıtı (AVD) oluşturmadıysanız, AVD Oluşturma bölümünden bu işlemi gerçekleştirin.

1. Eclipse programını çalıştırın. File-New-Project menü seçeneğine tıklayın.

2. Karşınıza gelen pencerede Android Project seçeneğini seçin ve Next butonuna tıklayın:

3. Karşınıza gelen pencerede Project Name bölümüne AndroidBir (Burada istediğiniz adı kullanabilirsiniz) ifadesini yazın ve Next butonuna basın:

4. Karşınıza gelen pencerede Android 4.0.3 seçeneğini seçin ve Next butonuna basın:

5. Karşınıza gelen pencerede Application Name bölümüne AndroidBir, Package Name bölümüne my.pack.and001 ve Create Activity bölümüne AndroidBirActivity ifadelerini yazın. Bu ifadeleri istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Sonra Finish butonuna basın:

6. Android projeniz artık hazır durumdadır. Sol tarafta yer alan Package Explorer içinde AndroidBir/src/my.pack.and001 altındaki AndroidBirActivity.java dosyasını açtığınızda karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran gelecektir:

7. AndroidBirActivity.java dosyası içindeki satırları aşağıdaki satırlarla değiştirin. Kırmızı ile gösterilen satırlar değiştirilen veya eklenen satırları göstermektedir:

package my.pack.and001;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class AndroidBirActivity extends Activity {
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    TextView tv = new TextView(this);
    tv.setText("Android ilk program");
    setContentView(tv);
  }  
}

8. Programı çalıştırmak için Run-Run menü seçeneğine tıklayın:

Eğer yukarıdaki işlemi gerçekleştirdiğinizde aşağıdaki hata mesajını alırsanız aşağıda gösterilen adımları uygulayın, aksi takdirde 8 nci safhadan işlemlere devam edin:

An internal error occurred during: "Launching New_configuration". Path for project must have only one segment.

Project-Properties menü seçeneğine tıklayın:

Karşınıza gelen pencerede sol taraftan Run/Debug Settings seçeneğini seçtikten sonra, pencere içinde New_configuration seçeneğini seçin. Önce Delete hemen arkasından OK butonuna tıklayın:

9. Karşınıza gelen pencerede Android Application seçeneğini seçip OK butonuna tıklayın:

10. Böylece ilk Android programınız çalışır ve aşağıdaki resimde gösterilen ekran karşınıza gelir:

Programın çalışması 1-2 dk. veya biraz daha fazla zaman alabilir.