Veri Türleri

► Detaylı anlatım

C'de aşağıda gösterilen 5 temel veri çeşidi vardır:

char  : Karakter
int  : Tamsayı
float : Kayan noktalı sayı
double : Çift duyarlıklı kayan noktalı sayı
void  : Değersiz

Değiştirici kelimeleri ile, temel veri tipleri esas alarak, veri tiplerinin byte olarak boyutlarını ve sınırlarını değiştirebilir. Değiştirici kelimelerin kullanılabileceği veri türleri aşağıda gösterilmektedir:

Değiştirici  Veri Türü

signed     char, int
unsigned    char, int
long      int, double
short     int

C dilinde temel veri çeşitleri kullanılarak oluşturulabilen bütün veri çeşitleri ile byte uzunlukları ve sınırlarının genel olarak kullanılan değerleri ile printf() ve scanf() fonksiyonları ile kullanılan format tanımlayıcıları aşağıdaki tabloda (Tablo 3.1) gösterilmektedir:

VERİ TÜRÜ      BİT GENİŞLİĞİ  ALT SINIR   ÜST SINIR   FORMAT TANIMLAYICISI 

                                 printf()  scanf()
 
char           8       -128      127    %c     %c
unsigned char       8         0      255    %c     %c 
signed char        8       -128      127    %c     %c

int           16      -32768     32767    %d     %d
unsigned int       16         0     65535    %u     %u 

short int        16      -32768     32767    %hd    %hd
unsigned short int    16         0     65535    %hu    %hu

long int         32    -2147483648   2147483647    %ld    %ld
unsigned long int    32         0   4294967295    %lu    %lu

float          32      3.4E-38    3.4E+38    %f     %f 

double          64      1.7E-308   1.7E+308    %f     %lf 
long double       80     3.4E-4932   1.1E+4932    %Lf    %Lf

Tablo 3.1

#include <stdio.h>

main()
{
 char cd1;
 int id1, id2 = 27, id3;
 float fd1;
 double dd1;

 cd1 = 'A';
 id1 = 124;
 fd1 = 8.5;
 dd1 = 64.25;
 
 scanf("%d", &id3);
 
 printf("%c %d %d %d %f %f", cd1, id1, id2, id3, fd1, dd1);
}

Yukarıdaki örnekte, program 6 adet değişkenin bir tanesine ilk değer atama yöntemiyle, bir tanesine kullanıcı girişi ile ve diğerlerine direk atama yöntemiyle değerler atayarak değişken değerlerini ekrana yazar.