Ana sayfa > Programlama > C Programlama > İlk program

İlk program

► Detaylı anlatım

C Programlama Dili'nde büyük ve küçük harflere farklı işlem yapılmaktadır:

Örneğin: "Fonksiyon" ve "fonksiyon" kelimeleri tamamen farklı kabul edilir.

Şimdi, en basit şekilde oluşturulmuş ilk C programımızı incelemeye çalışalım:


#include <stdio.h> /* Başlık dosyasını programa ekleme */

int main(void) /* Ana fonksiyon bildirimi */
{
    printf("C Programlama Dili"); /* Ekrana bir karakter dizisi yazma */
    
	return 0; /* Programın normal bir şekilde sona erdiğini gösterir. */
}

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

C Programlama Dili

İlk C programımızı çalıştırmış olduk. Programda /* karakterleri ile başlayan ve */ karakterleri ile sona eren ifadelere yorum adı verilir ve tamamen bilgi verme amaçlı olup, derleyici tarafından herhangi bir işlem yapılmaz.

Şimdi, programı satır satır incelemeye çalışalım.


#include <stdio.h>

C'de, # karakteri ile başlayan satırlar önişlemci direktifi olup, program derlenmeden önce, önişlemci tarafından işlem yapılır. Yukarıdaki satırda, kullanılan #include önişlemci direktifi, sağ tarafında yer alan <stdio.h> adlı başlık dosyasını programa dahil eder. Böylece, <stdio.h> başlık dosyası içeriği program içinde yazılmış gibi kullanılabilir hale gelir.

Bu durumda, <stdio.h> başlık dosyasını programımıza dahil ederek, printf() fonksiyonunu programımızda kullanabilme olanağına sahip oluyoruz.


int main(void)

Bir C programı çalışmaya başladığında, ilk önce program içinde mutlaka bulunması gereken main() adlı fonksiyonu arar, bulur ve ilk işlem satırından itibaren çalıştırmaya başlar. { ve } işaretleri main() fonksiyon bloğunun başlangıç ve sonunu gösterir. main() ifadesinin sol tarafında yer alan int kelimesi main() fonksiyonunun bir tamsayı değeri geri döndürmesi gerektiğini ifade eder.

C'de, main ifadesinden sonraki parentezler içindeki void ifadesi, main() fonksiyonunun bir parametreye sahip olmadığını gösterir.


printf("C Programlama Dili");

Yukarıda verilen satır main() fonksiyonu içinde ilk sırada yer alan ve "C Programlama Dili" ifadesini ekrana yazan bir işlem satırıdır.

İşlem satırı C'nin bir defada yerine getirmesi gereken işlem olarak tanımlanabilir. C'de, bütün işlem satırları noktalı virgül işareti ile sona erer. Yani işlem satırı sonu noktalı virgül (;) işareti ile belirlenir. İşlem satırı, dil bilgisinde görülen satır kavramından farklı olarak, aynı satıra birden fazla yazılabilir.

Burada, printf() fonksiyonu parantez içinde yer alan ifadeyi ekrana yazar.


return 0;

Yukarıdaki satır programın çalışmasının normal bir şekilde sona erdiğini gösteren 0 değerini kendisini çağıran ortama geri döndürür.