Ana sayfa > Programlama > C++ Programlama > Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

C++ dilinde kullanılan anahtar kelimeler

C++ dilinde farklı amaçlarla kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan kelimelere anahtar kelimeler denir. ANSI standartlarına göre C++'da kullanılmakta olan toplam 63 adet anahtar kelime vardır. Bu kelimeler değişken ve fonksiyon adı olarak kullanılamaz.

C++ anahtar kelimeleri
asm auto bool break case catch char class const const_cast
continue default delete do double dynamic_cast else enum explicit export
extern false float for friend goto if inline int long
mutable namespace new operator private protected public register reinterpret_cast return
short signed sizeof static static_cast struct switch template this throw
true try typedef typeid typename union unsigned using virtual void
volatile wchar_t while              

C++'de bütün anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Aksi takdirde derleyiciler tarafından tanınmazlar.

bool veri türü, sadece doğru ya da yanlış olmak üzere 2 değer alabilen Boolean değerler için kullanılır.

wchar_t veri türü, 255'ten daha fazla karakter içeren diller için kullanılır.