Ana sayfa > Programlama > C++ Programlama > İlk program

İlk program

► Detaylı anlatım

C++ programlama dilinde büyük ve küçük harflere farklı işlem yapılmaktadır:

Örneğin: "Fonksiyon" ve "fonksiyon" kelimeleri tamamen farklı kabul edilir.

Şimdi, en basit şekilde oluşturulmuş ilk C++ programımızı incelemeye çalışalım:


#include <iostream> // Başlık dosyasını programa ekleme

using namespace std; // std isim alanını kullanıma açma 

int main(void) // Ana fonksiyon bildirimi
{
    cout << "C++ Programlama Dili"; // Ekrana bir karakter dizisi yazma
    
	return 0; // Programın normal bir şekilde sona erdiğini gösterir.
}

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığımızda, aşağıdaki ifadeleri ekrana yazar:

C++ Programlama Dili

İlk C++ programımızı çalıştırmış olduk. Programda // karakterleri ile başlayan ifadelere yorum adı verilir ve tamamen bilgi verme amaçlı olup, derleyici tarafından herhangi bir işlem yapılmaz.

Şimdi, programı satır satır incelemeye çalışalım.


#include <iostream>

C++'da, # karakteri ile başlayan satırlar önişlemci direktifi olup, program derlenmeden önce, önişlemci tarafından işlem yapılır. Yukarıdaki satırda, kullanılan #include önişlemci direktifi, sağ tarafında yer alan <iostream> adlı başlık dosyasını programa dahil eder. Böylece, <iostream> başlık dosyası içeriği program içinde yazılmış gibi kullanılabilir hale gelir.

Bu durumda, <iostream> başlık dosyasını programımıza dahil ederek, std isim alanını dolayısıyla da cout komutunu programımızda kullanabilme olanağına sahip oluyoruz.


using namespace std;

Yukarıdaki satır, <iostream> adlı başlık dosyasında bulunan std isim alanını kullanmamızı sağlar.


int main(void)

Bir C++ programı çalışmaya başladığında, ilk önce program içinde mutlaka bulunması gereken main() adlı fonksiyonu arar, bulur ve ilk işlem satırından itibaren çalıştırmaya başlar. { ve } işaretleri main() fonksiyon bloğunun başlangıç ve sonunu gösterir. main() ifadesinin sol tarafında yer alan int kelimesi main() fonksiyonunun bir tamsayı değeri geri döndürmesi gerektiğini ifade eder.

C++ dilinde, main ifadesinden sonraki parentezler içindeki void ifadesi, main() fonksiyonunun bir parametreye sahip olmadığını gösterir.


cout << "C++ Programlama Dili";

Yukarıda verilen satır main() fonksiyonu içinde ilk sırada yer alan ve "C++ Programlama Dili" ifadesini ekrana yazan bir işlem satırıdır (statement).

İşlem satırı (statement) C++'ın bir defada yerine getirmesi gereken işlem olarak tanımlanabilir. C++'ın bütün işlem satırları noktalı virgül işareti ile sona erer. Yani işlem satırı sonu noktalı virgül (;) işareti ile belirlenir. İşlem satırı, dil bilgisinde görülen satır kavramından farklı olarak, aynı satıra birden fazla yazılabilir.

Burada, << işareti çıktı alma işlemcisi olarak çalışır. cout ifadesi ekran ile ilgili olup << işareti ile birlikte kullanılarak sağ tarafta yer alan ifadeyi ekrana yazmaya yarar.


return 0;

Yukarıdaki işlem satırı programın çalışmasının normal bir şekilde sona erdiğini gösteren 0 değerini kendisini çağıran ortama geri döndürür.