Php

15.10.2011

MySQL dosyasından okunan tarih formatını değiştirme

Yazar: Admin

MySQL dosyasından okuduğunuz tarih değerlerini farklı şekillerde yazmak için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz.

MySQL komut satırında DATE_FORMAT() fonksiyonunu kullanarak veya SQL dosyasından tarih değerini okuduktan sonra PHP komutları ile tarih değerlerini istediğiniz yapıda şekillendirebilirsiniz:


<?php
  // MySQL DATE_FORMAT() fonksiyonu yoluyla tarih değerini gg.aa.yyyy formatında okur
  $q = "SELECT *, DATE_FORMAT(tarih, '%d.%m.%Y') As tarih_tr FROM tablo_adi";

  $r = mysql_query($q);

  while (($row = mysql_fetch_array($r))) {
    $tarih = stripslashes($row['tarih_tr']);

    echo "$tarih
"; } ?>

<?php
  // PHP komutları yoluyla
  $q = "SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY tarih DESC";

  $r = mysql_query($q);

  while (($row = mysql_fetch_array($r))) {
    $tarih = stripslashes($row['tarih']);

    // Tarih değerini gg.aa.yyyy formatına çevirerek ekrana yazar.
    echo date('d.n.Y', strtotime($tarih)) . '
'; } ?>

Detaylar

Php

13.10.2011

$_SESSION değişkeni ile PHP dosyalar arasında veri aktarımı

Yazar: Admin

$_SESSION değişkenini kullanarak içinde bulunduğumuz bir PHP dosyasındaki farklı veri türlerinden değerleri diğer bir PHP dosyasına aktarabiliriz.


// dosya01.php
session_start();

$_SESSION['bilgi'] = 'Karakter dizisi değeri';
$_SESSION['sayi']  = 127;

echo $_SESSION['bilgi'] . '<br/>';
echo $_SESSION['sayi'] . '<br/><br/>';	

echo "<a href='dosya02.php'>Dosya 2</a>";

// dosya02.php
session_start();

echo $_SESSION['bilgi'] . '<br/>';
echo $_SESSION['sayi'] . '<br/><br/>';

echo "<a href='dosya01.php'>Dosya 1</a>";	

Yukarıdaki dosyaları sırasıyla çalıştırdığınızda, dosya01.php dosyasında oluşturulan 2 adet $_SESSION değeri ekrana yazılır. Daha sonra dosya02.php dosyasında aynı değerler tekrar ekrana yazılır.

Detaylar

Jquery

12.10.2011

jQuery ile aktif menü seçeneğini belirleme

Yazar: Admin

Web sitelerinde bir menü seçeneği seçerek sayfa değiştirmelerde, seçilen sayfanın hangisi olduğunu menü üzerinde göstermek için aşağıdaki yöntem uygulanabilir.


<html>
<head>

<style>
  .active {
    font-weight: bold;
    color: #FF0000;	
  }
</style>

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() { 			
    var path = location.pathname.substring(1); // Aktif sayfa
    // Eğer aktif sayfa tanımlaması içinde alt dizinler varsa ve sadece dosya adını 
    // elde etmek gerekirse
    if (path.lastIndexOf("/")) path = path.substr(path.lastIndexOf("/") + 1); 
    // Aktif sayfanın içinde yer aldığı href tanımlamasını içeren li seçeneğine
    // active özelliği eklenir.
    if (path) $('.plink a[href$="' + path + '"]').parent("li").addClass("active");
  });
</script>

</head>

<body>

<div>
  <ul>
    <li class="plink"><a href="menu01.html">Menü 1</a></li>
    <li class="plink"><a href="menu02.html">Menü 2</a></li>
    <li class="plink"><a href="menu03.html">Menü 3</a></li>
    <li class="plink"><a href="menu04.html">Menü 4</a></li>
  </ul>	
</div>

</body>
</html>

Detaylar