BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Veritabanı > SQL Veritabanı > SELECT

SELECT

SELECT komutu bir veritabanında yer alan bir veya daha fazla tablodan istenen satır değerlerini almak için kullanılır.

SELECT komutu ile elde edilen veriler yine bir tabloya aktarılarak üzerinde işlem yapılır.

SELECT komutunun genel yazım şekli aşağıdadır. İlk satır sadece seçilen sütunları, ikinci satır ise tüm sütunları seçer:

SELECT sütun_adı1, sütun_adı2, ... FROM tablo_adı

SELECT * FROM tablo_adı

Aşağıdaki personel adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; personel tablosunda yer alan tüm sütunlarda yer alan veriler sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT * FROM personel

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; personel tablosunun ilk 3 sütununda yer alan veriler sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT Adi, Soyadi, Gorevi FROM personel

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi
Ahmet Kara Öğretmen
Mehmet Ertürk Öğretmen
Serdar Şenel Memur
Metin Gökay Memur
Mehmet Keskin Öğrenci
Seyfi Coşar Öğrenci
Cihan Özkan Öğrenci

SELECT WHERE kullanımı

WHERE yapısı bir tabloda yer alan kayıtlardan belirli bir koşula uygun olanları almaya yarar.

WHERE genel yapısı aşağıdaki şekildedir:

SELECT sütun_adı1, sütun_adı2, ... FROM tablo_adı WHERE sütun_adı işlemci değer

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; sadece personel tablosunda yer alan öğretmenler sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT * FROM personel WHERE Gorevi='Öğretmen'

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; personel tablosundaki "Mehmet" isimli kayıtlar sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT * FROM personel WHERE Adi='Mehmet'

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998

SELECT DISTINCT kullanımı

DISTINCT yapısı bir tablodaki sütunlarda yer alan aynı değerlerden sadece birinin alınmasını sağlar.

DISTINCT genel yapısı aşağıdaki şekildedir:

SELECT DISTINCT sütun_adı1, sütun_adı2, ... FROM tablo_adı

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; personel tablosunun ilk sütununda yer alan veriler, birbirine benzer kayıtlar ("Mehmet") sadece bir kez olmak üzere, sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT DISTINCT Adi FROM personel

Sonuç

Adi
Ahmet
Mehmet
Serdar
Metin
Seyfi
Cihan

SELECT komutu ile AND ve OR işlemcileri kullanımı

AND ve OR kullanarak veritabanından verileri alırken birden fazla koşul tanımlayabilirsiniz.

AND işlemcisini kullandığınızda her iki koşulun da sağlanması gerekir.

OR işlemcisini kullandığınızda sadece tek koşulun da sağlanması yeterlidir.

AND ve OR işlemcilerinin kullanımı aşağıdaki şekildedir:

SELECT sütun_adı1, sütun_adı2, ... FROM tablo_adı WHERE sütun_adı işlemci değer

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; personel tablosundaki "Mehmet" isimli aynı zamanda "Öğretmen" olan tek kayıt sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT * FROM personel WHERE Adi='Mehmet' AND Gorevi='Öğretmen'

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; personel tablosundaki "Öğretmen" veya "Öğrenci" olan kayıtlar sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT * FROM personel WHERE Gorevi='Öğretmen' OR Gorevi='Öğrenci'

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997

SELECT ORDER BY kullanımı

ORDER BY yapısı tablodaki verileri tanımlanan bir sütun değerine göre sıralamak için kullanılır.

ORDER BY yapısı ön tanımlı olarak yükselen sıralama ile verileri sıralar. Azalan sıralama ile sıralama yapmak için DESC kelimesi kullanılır.

ORDER BY genel yapısı aşağıdaki şekildedir:

SELECT sütun_adı1, sütun_adı2, ... FROM tablo_adı ORDER BY sütun_adı1, sütun_adı2, ... ASC|DESC

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; personel tablosundaki kayıtlar Adi sütununa göre sıralı olarak sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT * FROM personel ORDER BY Adi

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; personel tablosundaki kayıtlar Soyadi sütununa göre sıralı olarak sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT * FROM personel ORDER BY Soyadi

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987