SELECT

► Detaylı anlatım

SELECT komutu bir veritabanında yer alan bir veya daha fazla tablodan istenen satır değerlerini almak için kullanılır.

SELECT komutu ile elde edilen veriler yine bir tabloya aktarılarak üzerinde işlem yapılır.

SELECT komutunun genel yazım şekli aşağıdadır. İlk satır sadece seçilen sütunları, ikinci satır ise tüm sütunları seçer:

SELECT sütun_adı1, sütun_adı2, ... FROM tablo_adı

SELECT * FROM tablo_adı

Aşağıdaki personel adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; personel tablosunda yer alan tüm sütunlarda yer alan veriler sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT * FROM personel

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi Memleketi DTarihi
Ahmet Kara Öğretmen Sinop 27.06.1980
Mehmet Ertürk Öğretmen Manisa 05.02.1972
Serdar Şenel Memur Eskişehir 25.09.1987
Metin Gökay Memur İzmir 07.04.1989
Mehmet Keskin Öğrenci Kars 28.08.1998
Seyfi Coşar Öğrenci Kırşehir 09.11.1996
Cihan Özkan Öğrenci Sivas 15.03.1997

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; personel tablosunun ilk 3 sütununda yer alan veriler sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT Adi, Soyadi, Gorevi FROM personel

Sonuç

Adi Soyadi Gorevi
Ahmet Kara Öğretmen
Mehmet Ertürk Öğretmen
Serdar Şenel Memur
Metin Gökay Memur
Mehmet Keskin Öğrenci
Seyfi Coşar Öğrenci
Cihan Özkan Öğrenci