BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Veritabanı > SQL Veritabanı > GRANT

GRANT

Birden fazla kullanıcının işlem yaptığı veritabanı sistemlerinde Veri Kontrol Dili (Data Control Language - DCL) komutları kullanılarak güvenlik sağlanır. Veritabanı yöneticisi bir veritabanı veya tablo üzerindeki işlem yetkilerini verir veya kaldırır.

GRANT komutu veritabanı ve tablolar için kullanıcılara yetki vermek için kullanılır.

GRANT komutu yazım şekli aşağıdadır:

GRANT yetki_adı

ON nesne_adı

TO { kullanıcı_adı | PUBLIC | rol_adı }

[WITH GRANT OPTION]


yetki_adı : Kullanıcılara verilecek olan erişim yetkisidir. Erişim seçeneklerinden bazıları: ALL, SELECT, INSERT, UPDATE.

nesne_adı: Üzerinde yetki verilecek tablo, View, Stored Proc gibi bir veritabanı nesnesini gösterir.

kullanıcı_adı: Yetki verilecek kullanıcının adını gösterir.

PUBLIC: Bütün kullanıcılara yetki vermek için kullanılır.

rol_adı: Bir grup için toplanan yetkileri gösterir.

WITH GRANT OPTION: Bir kullanıcıya diğer kullanıcılara yetki verme olanağı sağlar.

Aşağıdaki komut personel tablosu üzerinde SELECT komutunu kullanma yetkisini tüm kullanıcılara verir.:

GRANT SELECT ON personel TO *.*

Aşağıdaki komut personel tablosu üzerinde SELECT komutunu kullanma yetkisini, diğer kullanıcılara da aynı yetkiyi verebilecek şekilde, Ahmet adlı kullanıcıya verir:

GRANT SELECT ON personel TO Ahmet WITH GRANT OPTION