Sunucu bağlantısı

► Detaylı anlatım

MySQL Sunucu kurulumunu gerçekleştirdikten sonra, artık bilgisayarımız her açıldığında MySQL Sunucu olarak bilinen mysqld (mysqld.exe) programını normal veya bir hizmet program şeklinde otomatik olarak çalıştırır. Böylece, bilgisayarımızda bir MySQL Server kurulmuş olur.

MySQL Sunucuya bağlanarak veritabanı işlemleri yapacak olan programların çalışabilmesi için mysqld programının çalışması gerekir. Çünkü, bu program tüm veritabanı girişlerinin kontrol ve yönetimini gerçekleştirir.

MySQL Sunucu çalıştığında, client programlardan gelecek veritabanı bağlantılarını yönetmek ve işlem yapmak üzere, ağ üzerinden gelecek bağlantıları beklemeye başlar.

Çalışmakta olan bir MySQL Sunucu'ya erişmek ve veritabanı ile ilgili işlemler yapabilmek için aşağıdaki şekilde siyah kutucuklar içinde gösterilen ve MySQL Community Server kurulum paketi ile yapılan kurma işleminden sonra bin dizini altında yer alan .exe uzantılı dosyaları veya farklı programlama dilleri ile yazılan programların MySQL Sunucu işlemlerini gerçekleştirebilmesi için oluşturulmuş ve mavi kutucuklar içinde gösterilen MySQL Connector'ları kullanabilirsiniz.

Burada, MySQL Sunucu'ya erişmek ve veritabanı ile ilgili işlemler yapabilmek için MySQL Community Server kurulum paketi ile birlikte gelen dosyaları kullanmaya çalışacağız. Connector yoluyla bağlantı konusu için C ve MySQL bölümüne bakabilirsiniz

MySQL Sunucuya bağlanan programlar:

mysql

SQL komutlarını girmek ve çalıştırmak için kullanılan bir komut satırı programıdır.

mysqladmin

Veritabanlarını oluşturma ve silme, tabloları yükleme ve diske kaydetme, kütük dosyalarını yeniden açma, sürüm, işlem ve durum bilgileri alma gibi işlemleri gerçekleştiren bir programdır.

mysqlcheck

Tabloları kontrol etmeye, onarmaya, analiz etmeye ve verimli hale getirmeye yarayan bir tablo bakım programıdır.

mysqldump

MySQL veritabanını SQL, metin veya XML dosyaya aktarmaya yarayan bir programdır.

mysqlimport

LOAD DATA INFILE komutunu kullanarak metin dosyalarının içeriğini tablolara aktarmaya yarayan bir programdır.

mysqlshow

Veritabanları, tablolar, sütunlar (veri alanları) ve indeksler hakkında bilgileri göstermeye yarayan bir programdır.

mysqlslap

MySQL Sunucu için client çalışmasını taklit eden bir işlem gerçekleştirir. Birden fazla client sunucuya erişiyormuş gibi çalışır.

Şimdi, mysql komut satırını aracını kullanarak MySQL Sunucu üzerinde bazı işlemler yapmaya çalışalım:

Bunun için, öncelikle bir MySQL komut penceresi açmamız gerekir. MYSQL komut penceresini bilgisayarınızdaki Başlat-Tüm Programlar-MySQL menüsü üzerinden aşağıdaki şekilde gösterilen seçeneğe tıklayarak veya normal bir komut penceresi açıp mysql.exe dosyasını bulunduğu dizinin içinden çalıştırarak oluşturabilirsiniz:

Yukarıdaki seçeneğe tıkladığınızda, aşağıdaki komut satırı çalıştılır ve alttaki şekilde gösterilen ve sunucu erişim parolası girmenizi bekleyen MySQL komut penceresi açılır:

"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysql.exe" "--defaults-file=C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini" "-uroot" "-p"

Bu pencerede MySQL Sunucu kurarken belirlediğiniz parolayı girerseniz, sunucuya bağlanırsınız ve aşağıdaki pencere karşınıza gelir:

Artık, istediğiniz SQL komutlarını girebilir ve çalıştırabilirsiniz. Bu konumda iken SHOW DATABASES; SQL komutunu girer ve ENTER tuşuna basarsanız MySQL Sunucu üzerinde yer alan veritabanları ekranda gösterilir:

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| test        |
+--------------------+

mysql>