Ana sayfa > Programlama > Windows API Programlama > WinAPI örnek kodlar > winapi_ornek00002

Windows API örnek kodlar

Bir programın aynı bilgisayarda ikinci kez çalışmasını engelleme

Bir programın aynı bilgisayarda ikinci kez çalışmasını engellemek için Mutex nesneleri kullanılır. Aşağıdaki kodları WinMain() fonksiyonunun başına yerleştirirseniz, program ikinci kez çalıştığında kendini sonlandırır.

Aşağıdaki "ProgName" yerine dilediğiniz herhangi bir ifade kullanabilirsiniz.


HANDLE hMutex;

hMutex = CreateMutex(NULL, TRUE, TEXT("ProgName"));
if (GetLastError() == ERROR_ALREADY_EXISTS) {
    CloseHandle(hMutex);
    return 0;
}

.
.
.

CloseHandle(hMutex); /* WinMain() fonksiyonunun sonuna */