Ana sayfa > Programlama > Windows API Programlama > WinAPI ipuçları > winapi_ipuc00009

Windows API ipuçları

LVS_EX_FULLROWSELECT özelliği ile tanımlanmamış bir ListView kontrolünde, ilk sütuna tıklandığında görünen mavi arka plan rengini engelleme

Aşağıdaki kodları ListView kontrolünün içinde tanımlandığı pencerenin fonksiyonu içinde kullanarak, bir ListView kontrolünün ilk sütununa tıklandığında görünen mavi arka plan rengini engelleyebiliriz.

Bu durumda, ListView kontrolünde satır değişikliği de engellenmiş olur.


case WM_NOTIFY:
{
   switch (((LPNMHDR)lParam)->code) {
	  case LVN_ITEMCHANGING:
		   return TRUE;
   }   
}
break;