Ana sayfa > Programlama > Windows API Programlama > WinAPI ipuçları > winapi_ipuc00002

Windows API ipuçları

Tanımlayıcısını (identifier) bildiğimiz bir kontrol penceresinin Handle değerini alma

Bir kontrol penceresinin tanımlayıcısı (identifier) ile kontrolun içinde bulunduğu ana pencere handle değerini kullanarak, kontrolun handle değerini elde etmek için GetDlgItem() fonksiyonunu kullanabiliriz.


HWND GetDlgItem(
  HWND hDlg,
  int  nIDDlgItem
);

hDlg: Kontrolun içinde bulunduğu ana pencere

nIDDlgItem: Handle değerini almak istediğimiz kontrolun tanımlayıcısı

Dönüş değeri: Fonksiyon başarılı olduğunda, kontrol pencere handle değeri, aksi takdirde NULL bir değer geri döndürülür.