Ana sayfa > Programlama > Python Programlama > Python ipuçları > python_ipuc00001

Python ipuçları

Bir .bat dosyası ile Python ortamında sanal ortam ve proje dizini oluşturma

Python programının aşağıdaki yapıya uygun olarak kurulduğu bir bilgisayarda, Python ortamında bir sanal ortam dizini ve proje dizini oluşturmak için .bat uzantılı bir dosya kullanabiliriz:

  • Python'ın kurulu olduğu dizin: C:\Python39

Bir metin editöründe oluşturacağımız .bat uzantılı bir dosyanın içeriğini aşağıdaki şekilde düzenleyerek kaydedelim.


@echo off
C:\Windows\System32\cmd.exe /k "cd C:\Python39 & md envs & cd envs & py -m venv env01 & env01\Scripts\activate.bat & cd env01 & md projects & cd projects"

Oluşturduğumuz .bat uzantılı dosyayı çalıştırdığımızda, aşağıdaki işlemleri sırasıyla otomatik olarak gerçekleştirir:

  • Window komut penceresini açar.
  • Python dizinine geçiş yapar.
  • Tüm sanal ortamların içinde yer alacağı envs adlı bir dizin oluşturur.
  • Envs dizinine geçiş yapar.
  • Envs dizini altında env01 adlı bir sanal ortam oluşturur.
  • Env01 dizini altındaki Scripts dizini içindeki activate.bat dosyasını çalıştırarak, sanal ortamı aktif hale getirir.
  • Envs dizini altında projects adlı bir proje dizini oluşturur.
  • Projects dizinine geçiş yapar.