Ana sayfa > Programlama > C Programlama > C ipuçları > c_ipuc00001

C ipuçları

Karakter dizilerine değer atamanın 5 farklı yöntemi

Aşağıdaki program 11 byte boyutunda 4 adet karakter dizisi tanımlar. "Bilgisayar" ifadesini ilk ve ikinci karakter dizisine kelime olarak ilk değer atama yöntemi ile, üçüncü karakter dizisine karakter bazında tek tek ilk değer atama yöntemi ile, dördüncü karakter dizisine karakterleri tek tek atayarak ve beşinci karakter dizisine strcpy() fonksiyonunu kullanarak atar. İkinci karakter dizisinin boyutunu diziye atanan karakterlerin uzunluğu belirler.


#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
 char cdizi1[11] = "Bilgisayar";
 char cdizi2[] = "Bilgisayar";
 char cdizi3[11] = { 'B', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'a', 'y', 'a', 'r', '\0' };
 char cdizi4[11];
 char cdizi5[11];

 cdizi4[0] = 'B';
 cdizi4[1] = 'i';
 cdizi4[2] = 'l';
 cdizi4[3] = 'g';
 cdizi4[4] = 'i';
 cdizi4[5] = 's';
 cdizi4[6] = 'a';
 cdizi4[7] = 'y';
 cdizi4[8] = 'a';
 cdizi4[9] = 'r';
 cdizi4[10] = '\0';

 strcpy(cdizi5, "Bilgisayar");

 printf("%s\n", cdizi1);
 printf("%s\n", cdizi2);
 printf("%s\n", cdizi3);
 printf("%s\n", cdizi4);
 printf("%s", cdizi5);

 return 0;
}

Yukarıdaki örnekte, program aşağıdaki satırları ekrana yazar:

Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar