Windows API ile Splitter Kontrolü Oluşturma

Windows API ile kullanılmak üzere sistem tarafından önceden tanımlanmış bir Splitter kontrolü yoktur. Yeni bir Windows sınıfı tanımlayarak bir splitter kontrolü oluşturabiliriz.

Windows API ile bir Splitter kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonu ile 3 adet pencere oluşturulur. Her bir pencere için yeni bir sınıf tanımlandıktan sonra, her üç pencere için ortak bir fonksiyon atanır.

Windows API ile Splitter kontrolü oluşturmak için detaylara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Detaylar