Windows API ile Richedit Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir Richedit kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde MSFTEDIT_CLASS değerini kullanmamız gerekir. Richedit kontrolü için kullanılacak değerler richedit.h başlık dosyasında yer aldığından bu dosya programımıza dahil edilmelidir. Ayrıca, Msftedit.dll kütüphane dosyası programın başında yüklenmelidir.

Windows API ile Richedit kontrolü oluşturmak için detaylara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Detaylar