Windows API'de ListView kontrolüne çalışma zamanında eklediğimiz satırı seçme ve ekranda gösterme

Windows API'de ListView kontrolüne çalışma zamanında eklediğimiz satırı seçme ve ekranda göstermek için ListView_SetItemState() ve ListView_EnsureVisible() fonksiyonlarını kullanabiliriz.

ListView_SetExtendedListViewStyle() fonksiyonu ile birlikte LVS_EX_FULLROWSELECT parametresini kullanarak Seçili satırın tamamının seçilmesini sağlayabiliriz.

Detaylar