Bir tablonun bir sütunundaki değerleri başka bir tablo sütunundan güncelleme

Yazar: Admin

Kategori: Yazılım

Bir tablonun bir sütunundaki satır değerlerini başka bir tablo sütunundan belirli bir sütunun eşleşmesine göre güncellemek için 2 farklı yöntem kullanabiliriz:

UPDATE TableB
INNER JOIN TableA ON TableA.columnT = TableB.ColumnV
SET TableB.columnY = TableA.columnZ

UPDATE TableB 
SET TableB. columnY = (
   SELECT TableA. columnZ 
   FROM TableA
   WHERE TableA.columnT = TableB.ColumnV
)