MySQL Server Windows kurulumunda veritabanı klasörü

Windows işletim sistemleri için MySQL installer paketini indirerek kurduğunuzda, MySQL Server'ın veritabanı dosyalarını sakladığı klasör Windows işletim sisteminin sürümüne göre değişmektedir.

Veritabanının yer aldığı klasörler aşağıda gösterilmektedir:

Windows XP, Windows Server 2003

C:\Documents and Settings\All Users\Application DataMySQL\MySQL Server 5.5\data

Windows Vista

C:\Users\All Users\MySQL\MySQL Server 5.5\data

Windows 7, Windows Server 2008

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data