Windows API ile Windows Exlorer Benzeri Bir Arayüz Oluşturma

Windows API ile bir adet Treeview ve bir adet Listview kontrolü kullanarak Windows Explorer benzeri bir arayüz oluşturabiliriz. Bu işlem için Windows Shell fonksiyonları bize yardımcı olacaktır.

Windows API ile Splitter Kontrolü Oluşturma

Windows API ile kullanılmak üzere sistem tarafından önceden tanımlanmış bir Splitter kontrolü yoktur. Yeni bir Windows sınıfı tanımlayarak bir splitter kontrolü oluşturabiliriz.

Windows API ile bir Splitter kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonu ile 3 adet pencere oluşturulur. Her bir pencere için yeni bir sınıf tanımlandıktan sonra, her üç pencere için ortak bir fonksiyon atanır.

Windows API ile Richedit Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir Richedit kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde MSFTEDIT_CLASS değerini kullanmamız gerekir. Richedit kontrolü için kullanılacak değerler richedit.h başlık dosyasında yer aldığından bu dosya programımıza dahil edilmelidir. Ayrıca, Msftedit.dll kütüphane dosyası programın başında yüklenmelidir.

Windows API ile Treeview Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir Treeview kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde WC_TREEVIEW değerini kullanmamız gerekir. Bu ifadenin tanımı ve Treeview kontrolü için kullanılacak değerler commctrl.h başlık dosyasında yer aldığından bu dosya programımıza dahil edilmelidir.

Windows API ile Custom Tooltip Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir Tooltip kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde TOOLTIPS_CLASS değerini kullanmamız gerekir. Aynı zamanda, bir Static kontrolü kullanarak kendimize özgü kullanışlı Tooltip kontrolleri oluşturabiliriz.

Windows API ile Tooltip Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir Tooltip kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde TOOLTIPS_CLASS değerini kullanmamız gerekir. Bu ifadenin tanımı da commctrl.h başlık dosyasında yer aldığından bu dosya programımıza dahil edilmelidir.