PHP ile web sitesi RSS içeriklerini okuma

PHP kodları ile direk olarak bir web sitesinin RSS içeriğini okuyabilirsiniz.

<html>
<body>

<?php

function getRSS($xml) 
{
  $xmlDoc = new DOMDocument();  
  
  if ($xmlDoc->load($xml)) { 

    $x=$xmlDoc->getElementsByTagName('item');

    for ($i=0; $i<$x->length; $i++) {
       // Burada sadece 2 veri alanı okutulmaktadır.
       $link = $x->item($i)->getElementsByTagName('link')->item(0)
           ->childNodes->item(0)->nodeValue;
       $title = $x->item($i)->getElementsByTagName('title')->item(0)
           ->childNodes->item(0)->nodeValue;
			  
       // Okunan değerler UTF-8 ise Türkçe karaktere çevirmek için
       $title = iconv("UTF-8", "ISO-8859-9", $title);
				
       if ($i==0) {
         echo ('<ul>');
       }
       echo ('<li><a href="' . $link . '" target="_blank">' . $title . 
          '</a></li>');
    }
		 
    if ($i) echo ('</ul>');
  }
}
  
// RSS verileri içeren .xml uzantılı dosya adı veya dosyanın bulunduğu dizin adı
// yazılabilir.
getRSS("http://www...rss.xml");

?>

</body>
</html>